ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα υπολογίζονται οι νέες συντάξεις γήρατος

Πώς θα υπολογίζονται οι νέες συντάξεις γήρατος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Ξεμπλοκάρει η έκδοση των 60.000 εκκρεμών συντάξεων που στοιβάζονται στα συρτάρια του ΕΦΚΑ εδώ και 11 μήνες, μετά την έκδοση της εγκυκλίου για την υπολογισμό των νέων συντάξεων με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (πληθωρισμό).

Ο τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών με βάση τον πληθωρισμό αφορά τις αιτήσεις που κατατέθηκαν μετά τις 12 Μαΐου 2016 και αναμένεται να επιφέρει σημαντικές μειώσεις από 10% έως και 30% στις νέες συντάξεις, σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η εγκύκλιος «για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τον δείκτη πληθωρισμού της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί εντός του 2017 από την ΕΛΣΤΑΤ».

Ειδικότερα για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης κατά το έτος 2017:

- Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2003 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους),

- Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2003 γίνεται με χρήση του γινομένου: των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2004 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους), κοκ.

- Η μεταβολή του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2016 σημαίνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη του έτους 2016 με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2015, συνεπώς μεταβάλλοντας με το δείκτη αυτό τις συντάξιμες αποδοχές του έτους 2015 προκύπτει η αναπροσαρμογή τους στο έτος 2016.

Σημειώνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος. Επιπλέον επισημαίνεται ότι, όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών του μέσου ετήσιου πληθωρισμού περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας, επειδή η προαναφερθείσα διάταξη αναφέρεται σε προσαύξηση των αποδοχών, τότε λαμβάνεται υπόψη ως τιμή του γινομένου η μονάδα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ