ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έλεγχος σε επιτηδευματίες που έχουν προχωρήσει σε αυτοπεραίωση

Έρχεται έλεγχος σε επιτηδευματίες που έχουν προχωρήσει σε αυτοπεραίωση

Τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος σε όσους επιτηδευματίες έχουν προχωρήσει σε αυτοπεραίωση προσδιορίζει εγκύκλιος που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Με το νόμο 3296/2004 δίνεται στους επιτηδευματίες η δυνατότητα προσδιορισμού και δήλωσης ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών, καθώς και εκροών στο ΦΠΑ, διαφορετικών αυτών που προκύπτουν με βάση τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία τους, με σκοπό την οριστική περαίωση των δηλώσεών τους ως ειλικρινών για τα δηλούμενα ποσά και κατά συνέπεια την αποφυγή τυχόν μελλοντικής τους επιβάρυνσης με τυχόν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα από ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο.

Για να ελέγξει η φορολογική διοίκηση την ακρίβεια των δηλώσεων των επιτηδευματιών διενεργεί τακτικά δειγματοληπτικούς ελέγχους. Έτσι, η ΓΓΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία αναφέρει πως από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2013 και 2014, που έχουν υποβληθεί θα ελεγχτούν ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί οι δηλώσεις επιτηδευματιών σε ποσοστό 0,5% με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες θα ελεγχτούν οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α., οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που αφορούν στις ίδιες διαχειριστικές περιόδους, αλλά και και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Ποιοι θα ελεγχτούν

Σημειώνεται πως στην διαδικασία της περαίωσης υποβάλλονται οι δηλώσεις από επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλματα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με τηρηθέντα βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας Κ.Β.Σ. (Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας), εφόσον αφορούν χρήσεις με ύψος ακαθαρίστων εσόδων βάσει των βιβλίων και στοιχείων. Ειδικότερα υπάγονται:

  • Εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, για χρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ.
  • Εμπορικές επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών, για χρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ.
  • Μικτές εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, για χρήσεις με συνολικά ακαθάριστα έσοδα (εμπορίας-παραγωγής και παροχής υπηρεσιών) μέχρι 300.000 ευρώ και εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της παροχής υπηρεσιών μέχρι 150.000 ευρώ.
  • Ελεύθερα επαγγέλματα, για χρήσεις με ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ.
  • Ελεύθερα επαγγέλματα με παράλληλη εμπορική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, για χρήσεις με σύνολο ακαθαρίστων αμοιβών και εσόδων και από τις δύο δραστηριότητες μέχρι 150.000 ευρώ.
  • Ελεύθερα επαγγέλματα με παράλληλη εμπορική δραστηριότητα πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών, για χρήσεις με σύνολο ακαθαρίστων αμοιβών και εσόδων από όλες τις δραστηριότητες μέχρι 300.000 ευρώ και εφόσον οι αμοιβές από το ελευθέριο επάγγελμα πλέον τα ακαθάριστα έσοδα από την τυχόν εμπορική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών είναι μέχρι 150.000 ευρώ.

Όλες οι ανωτέρω επιχειρήσεις και επιτηδευματίες θα αποτελέσουν το δείγμα που θα εξετάσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ