ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 δισ. ευρώ αγγίζουν οι συνολικές οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους

Τα 7 δισ. ευρώ αγγίζουν οι συνολικές οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους

Μείωση 38 εκατ. ευρώ κατέγραψαν το Μάρτιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, ανερχόμενες σε 5,047 δισ. ευρώ, από 5,085 δισ. ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου. Εάν σε αυτές τις οφειλές προστεθούν και μη εκκαθαρισμένες επιστροφές φόρου, τότε ο λογαριασμός εκτοξεύεται στα 7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορέων της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκαν στα τέλη Μαρτίου κατά 100 εκατ. ευρώ, σε 3,92 δισ. ευρώ, έναντι 3,82 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο.

Ωστόσο, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου διαμορφώθηκαν σε 1,120 δισ. ευρώ, μειωμένες έναντι του Φεβρουάριο όταν και είχαν ανέλθει σε 1,256 δισ. ευρώ.

Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ήταν 2,29 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου. Τα νοσοκομεία είχαν συνολικά οφειλές ύψους 618 εκατ. ευρώ. Τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα χρωστούσαν 450 εκατ. ευρώ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 364 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως ληξιπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι υφιστάμενες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης προς τρίτους που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στα τέλη Μαρτίου το ποσό των επιστροφών φόρων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί και δεν έχει εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ ανέρχονται σε 1,97 δισ. ευρώ.

Έτσι, τα συνολικά «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες ανέρχονται σε 7 δισ. ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ