ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τις αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια (infographic)

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τις αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια (infographic)
ΑΠΕ -ΜΠΕ /Αλέξανδρος Μπελτές

«Δημοσιονομικά ουδέτερη» μπορεί να χαρακτηριστεί η αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων που επέρχεται με το πολυνομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου Μνημονίου, το οποίο θα εισαχθεί σήμερα προς συζήτηση στις ειδικές επιτροπές της Βουλής. Σε σχέση με τις μισθολογικές αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα μπορούσε να πει κανείς πως οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί δεν επηρεάζονται. Αντιθέτως θα υπάρξουν μειώσεις στους μισθούς όσων εισαχθούν από εφέτος στις παραγωγικές στρατιωτικές σχολές.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων, υιοθετήθηκαν δύο κύριες κατευθύνσεις, αφενός η ανάγκη περιορισμού του σημερινού αριθμού τους (από 20 περίπου που είναι σήμερα σε 7) και αφετέρου η προσπάθεια εξορθολογισμού των αποδοχών του προσωπικού που αμείβεται με αυτά, είτε με τη συγχώνευση ορισμένων επιδομάτων από αυτά που καταβάλλονται σήμερα είτε με την κατάργηση ορισμένων άλλων που στερούνται στην πραγματικότητα δικαιολογητικού λόγου χορήγησης.

«Κατά την παρούσα αναμόρφωση θεωρήθηκε απαραίτητη η εξασφάλιση της κατ’ αρχήν σταθερότητας των αποδοχών όλων των λειτουργών ή υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, και η αποφυγή της ανατροπής του επιπέδου των αποδοχών τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η, χωρίς περισπασμούς, ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους», σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου.

Στην βάση αυτή:

 • Στην περίπτωση που από την εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών προκύψει μείωση αποδοχών, η διαφορά θα διατηρείται ως προσωπική, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μείωση στις αποδοχές των λειτουργών ή υπαλλήλων και η οποία θα μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου.
 • Στην περίπτωση που από την εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών προκύψει αύξηση των αποδοχών των λειτουργών ή υπαλλήλων, αυτή χορηγείται σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν μεγάλη δημοσιονομική επιβάρυνση.

Στρατιωτικοί- Αστυνομικοί - Λιμενικοί - Πυροσβέστες

Με το πολυνομοσχέδιο το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος αναμορφώνεται στα εξής σημεία:

 • Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κατατάσσονται σε 4 μισθολογικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, τον διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας.
 • Οι βασικοί μισθοί των εν λόγω κατηγοριών ορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από το υφιστάμενο κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης του καταργούμενου χρονοεπιδόματος.
 • Προβλέπεται επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας διαφοροποιούμενο ανά διοικητικό βαθμό, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών.
 • Καθιερώνεται επίδομα θέσης ευθύνης κλιμακούμενο ανά βαθμό από τον βαθμό του Ταγματάρχη (και αντιστοίχων) και άνω.
 • Θεσπίζεται νέο επίδομα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο νομό Έβρου και στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Σαμοθράκης, καθώς και στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στη Σκύρο.
 • Καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών.

Πανεπιστημιακοί- Ιατροί του ΕΣΥ

Με το νομοσχέδιο ενοποιούνται 8 ειδικά μισθολόγια που ρυθμίζουν το μισθολογικό καθεστώς λειτουργών του εν γένει διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημιουργείται ενιαία μισθολογική κλίμακα (εξέλιξη σε 16 Μισθολογικά Κλιμάκια ανά βαθμίδα), για την οποία ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου. Στους νέους βασικούς μισθούς ενσωματώνεται το καταργούμενο χρονοεπίδομα. Ακόμη προβλέπεται:

 • Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας το οποίο διαφοροποιείται ανά βαθμό και ανά κατηγορία για τα μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και λοιπών δικαιούχων.
 • Ειδικό επίδομα έρευνας το οποίο διαφοροποιείται ανά βαθμίδα και ανά κατηγορία Ερευνητών και λοιπών δικαιούχων.
 • Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, το οποίο διαφοροποιείται ανά βαθμό για τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ. και λοιπούς δικαιούχους.
 • Ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας διαφοροποιούμενο ανά βαθμό για τους Ιατροδικαστές του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Επίδομα ειδικών καθηκόντων διαφοροποιούμενο ανά βαθμό για τους υπαλλήλους του Διπλωματικού κλάδου και τους λοιπούς δικαιούχους
 • Επίδομα μουσικής και οργάνου διαφοροποιούμενο ανά κατηγορία για τους μουσικούς.

Αναγνωρίζεται εφεξής για μισθολογική εξέλιξη η παρασχεθείσα υπηρεσία που αφορά διδακτικό και ερευνητικό έργο σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού για μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, ΕΠ των ΑΤΕΙ και για ερευνητές.

Με το πολυνομοσχέδιο ενοποιούνται σε ένα κοινό σύστημα αμοιβών οι Ιατροί και Οδοντίατροι του Ε.Σ.Υ. και το λοιπό ιατρικό προσωπικό με τους Ιατροδικαστές του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ακόμη, χορηγείται επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο δεν συνδέεται αποκλειστικά με κατοχή συγκεκριμένου βαθμού αλλά συναρτάται και με την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου οργανικών μονάδων και εντάσσονται στο ειδικό μισθολογικό καθεστώς των ιατρών και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου (σήμερα αμείβονται με τον ν. 4354/2015).

Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου κατατάσσονται σε συγκεκριμένο μισθολογικό κλιμάκιο χωρίς περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη, καθορίζεται εφεξής ρητά στο νόμο το ύψος του ωρομισθίου της αποζημίωσης εφημεριών ανά βαθμό αποσυνδεόμενο από τον κατεχόμενο βασικό μισθό, όπως ισχύει σήμερα (ο εν λόγω επανακαθορισμός του προκαλεί αύξηση ύψους 6%), ενώ μεταξύ άλλων καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών των Ιατρών και Οδοντιάτρων των Κέντρων Υγείας.

Με τις επερχόμενες αλλαγές καθορίζεται ο βασικός μισθός των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, διαφοροποιούμενος ανά κατεχόμενη θέση – αξίωμα, ενώ για τους Αρχιερείς, η αποζημίωση εξόδων παράστασης ανέρχεται σε 100 ευρώ το μήνα για τον Αρχιεπίσκοπο και σε 50 ευρώ για τον εν ενεργεία Μητροπολίτη.

Τέλος, με το νομοσχέδιο παύει να ισχύει εφεξής το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών για τους μουσικούς.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ