ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με μισό μισθό το 50% των νέων θέσεων εργασίας

Με μισό μισθό το 50% των νέων θέσεων εργασίας
EUROKINISSI

Οι ευέλικτες μορφές εργασίας έχουν καταστεί πλέον ο κανόνας στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα οι απασχολούμενοι να λαμβάνουν μισθούς πείνας και τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ) μειωμένες εισφορές.

Η αγορά εργασίας είναι εφιαλτική με φτωχούς εργαζομένους που υποκύπτουν σε μισθούς κάτω από το όριο της φτώ-
χειας και αποδέχονται δουλειές του ποδαριού για ένα μεροκάματο που δεν ξεπερνά τα 15 ευρώ! Εργασία λίγων ωρών, πλήρης απασχόληση αλλά με 10ωρα και χαμηλά ημερομίσθια, είναι οι νέες εργασιακές συνθήκες επιβίωσης. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν τα εξής:

  • Για το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2017 δημιουργήθηκαν 924.321 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 459.888 πλήρους απασχόλησης και 464.433 θέσεις -αθροιστικά- μερικής (341.104 - 36,90%) και η εκ περιτροπής (123.329 - 13,35%). Από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης πάνω από το 70% είναι λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τον βασικό μισθό (586 ευρώ μεικτά).
  • Οι μισοί υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα έχουν αμοιβές που δεν ξεπερνούν τα 800 ευρώ.
  • Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα των Σάββα Γ. Ρομπόλη, ομότιμου καθηγητή Παντείου και Βασίλειο Γ. Μπέτση την οποία παρουσιάζουν Τα Νέα από σήμερα μέχρι το 2024 το ποσοστό των νέων θέσεων απασχόλησης που θα είναι ευέλικτες (μερική και εκ περιτροπής) θα αποτελεί το 64% και από το 2025 μέχρι το 2055 θα αποτελεί το 75% των νέων προσλήψεων. Επίσης, έχει εκτιμηθεί ότι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική και εκ περιτροπής) θα έχουν φτάσει στο 29% το 2055 του συνο- λικού απασχολούμενου πληθυσμού (18,5% κατά μέσο όρο την περίοδο 2016-2025).
  • Το ΙΝΕ - ΓΣΕΕ εκτιμά ότι το πραγματικό ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας αγγίζει το 30%. Για τον λόγο αυτό, προσθέτει στους ανέργους τους αποθαρρυμένους ανέργους, το λοιπό εν δυνάμει πρόσθετο εργατι- κό δυναμικό και τη μη ηθελημένη μερική απασχόληση.
  • Οι 9 στους 10 ανέργους βρίσκονται στο περιθώριο χωρίς καμία απολύτως στήριξη από τον ΟΑΕΔ, ούτε ως επίδομα ανεργίας ούτε ως επιδότηση απασχόλησης.
  • Η ανασφάλιστη εργασία αφορά σε έναν στους 5 εργαζομένους (500.000).
  • Περίπου 300.000 εργαζόμενοι ενώ απασχολούνται ως μισθωτοί στην πράξη είναι αυτοαπασχολού- μενοι αναλαμβάνοντας εξ ολοκλή- ρου την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
  • Περίπου 200.000 ενώ εργάζονται 8 ώρες ημερησίως στην πράξη κα- ταχωρούνται ως μερικά απασχολούμενοι.
  • Περίπου 900.000 στον ιδιωτικό τομέα ενώ εργάζονται καθημερινά και κανονικά μισθοδοτούνται με καθυστέρηση από έναν μέχρι δε- καπέντε μήνες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ