ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 1,8 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο πεντάμηνο 2017

Στο 1,8 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο πεντάμηνο 2017

Στο 1,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2017, με τη συγκράτηση των δαπανών να αντισταθμίζει την εικόνα στα έσοδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,24 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,64 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2,033 δισ. ευρώ στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,456 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,050 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18,68 δισ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζεται ουσιαστική απόκλιση από το στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17,91 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3 εκατ. ευρώ, χωρίς ουσιαστική απόκλιση έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,57 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,46 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2017 ανήλθαν στα 19,92 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (20,716 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,169 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 584 εκατ. ευρώ.

Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 140 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 39 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 28 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 30 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 291 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 755 εκατ. ευρώ χωρίς απόκλιση έναντι του στόχου. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 767 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ