ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 26 Ιουνίου αποφασίζουν οι εφοπλιστές για την «οικειοθελή παροχή»

Στις 26 Ιουνίου αποφασίζουν οι εφοπλιστές για την «οικειοθελή παροχή»

Για την επέκταση της «οικειοθελούς παροχής» της ναυτιλιακής κοινότητας για ακόμη ένα χρόνο θα αποφασίσουν σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 26 Ιουνίου οι Έλληνες εφοπλιστές. Για το σχετικό θέμα ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής αποκάλυψε προχθές πως έχουν γίνει οι σχετικές διαβουλεύσεις με την ΕΕΕ και πως «επεδείχθη κατανόηση».

Στη βάση αυτή το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου οι εφοπλιστές να συζητήσουν με θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα της ανεπίσημης διερεύνησης του ελληνικού θεσμικού ναυτιλιακού πλαισίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

- Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της επέκτασης για ένα μόνο έτος, ήτοι το 2018, υπό τις απαιτούμενες διαδικασίες, της οικειοθελούς παροχής της ναυτιλιακής κοινότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως σημειώνεται σχετικά, δεδομένου ότι τα μέλη της ΕΕΕ είναι πλοιοκτήτριες εταιρείες, αυτές θα πρέπει να παραστούν διά εκπροσώπου τους νόμιμα εξουσιοδοτημένου με πληρεξούσιο. Τα σχετικά πληρεξούσια πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της ΕΕΕ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.

Η προαιρετική εισφορά των εφοπλιστικών επιχειρήσεων προβλέφθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4301/2014, με το οποίο κυρώθηκε το «συνυποσχετικό» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας, αναφορικά με την επιθυμία της δεύτερης να συμβάλει οικονομικά στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Η συμφωνία -που εξ αρχής προέβλεπε ότι θα ισχύσει για την περίοδο 2014-2017- αφορά σε πλοία με ελληνική σημαία ή πλοία που τελούν υπό ξένη σημαία αλλά η διαχείριση τους γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, βάσει του ν. 27/1975.

Το συνυποσχετικό προέβλεπε πως οι Έλληνες εφοπλιστές θα κατέβαλαν περίπου 420 εκατ. ευρώ συνολικά την περίοδο 2014-2017, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη , καθώς στην τριετία 2014-2016 τα έσοδα από την προαιρετική εισφορά των εφοπλιστικών επιχειρήσεων οριακά ξεπέρασαν τα 150 εκατ. ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ