ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πατάει γκάζι» για την Ένωση Κεφαλαιαγορών η ΕΕ

«Πατάει γκάζι» για την Ένωση Κεφαλαιαγορών η ΕΕ
Reuters

Τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν τους επόμενους 18 μήνες προκειμένου έως το τέλος του 2019 να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εξετάσουν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στη προσεχή συνεδρίαση του Ecofin στις 11 Ιουλίου στις Βρυξέλλες.

Το Ecofin θα κληθεί να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, της πρωτοβουλίας της ΕΕ που αποσκοπεί στο να ενισχύσει και να ολοκληρώσει περαιτέρω τις κεφαλαιαγορές των 28 κρατών μελών της ΕΕ.

Στόχος της ένωσης κεφαλαιαγορών είναι να παράσχει νέες πηγές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, να μειώσει το κόστος της άντλησης κεφαλαίων, να αυξήσει τις επιλογές για τους αποταμιευτές σε ολόκληρη την ΕΕ, να διευκολύνει τις διασυνοριακές επενδύσεις και να ελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις στην ΕΕ και να καταστήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ σταθερότερο, ανθεκτικότερο και πιο ανταγωνιστικό.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σχέδιο δράσης με τα στάδια βαθμιαίας οικοδόμησης της ένωσης κεφαλαιαγορών που θα πρέπει να περατωθούν μέχρι το 2019. Τα περισσότερα μέτρα εστιάζουν στη μετατόπιση της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης προς τις κεφαλαιαγορές και την κατάργηση των εμποδίων που δυσχεραίνουν τις διασυνοριακές επενδύσεις.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ευρύ φάσμα μέσων, από τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ μέχρι τη στήριξη πρωτοβουλιών του κλάδου και συμπληρώνει την πρωτοβουλία «Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» που εκπονήθηκε με σκοπό να τονωθούν οι επενδύσεις στην ΕΕ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ