ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΣΚ: Δεν χάνουν τη σύνταξη οι καταδικασθέντες για δωροδοκία υπάλληλοι της ΔΕΗ

ΝΣΚ: Δεν χάνουν τη σύνταξη οι καταδικασθέντες για δωροδοκία υπάλληλοι της ΔΕΗ

Η κατ' εξακολούθηση παθητική δωροδοκία και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δεν συνιστά λόγο, καταδικασθείς για τα αδικήματα αυτά υπάλληλος της ΔΕΗ να στερηθεί τη σύνταξή του. 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απεφάνθη πως καταδικασθείσα υπάλληλος της ΔΕΗ δικαιούται να λάβει σύνταξη από τη ΔΕΗ, καθώς ο νόμος 4491 του 1966 «περί ασφαλίσεως του προσωπικού της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού» δεν περιλαμβάνει τα αδικήματα αυτά σε εκείνα για τα οποία τυχόν ποινική καταδίκη του δικαιούχου σύνταξης θα επέφερε την απώλεια του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος!

Με την 173/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΣΤ’ Τμήμα) απάντησε σε ερώτημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σχετικά με το εάν η ποινική καταδίκη για συγκεκριμένα αδικήματα επιφέρει την απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Το ερώτημα αφορούσε σε υπάλληλο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και ασφαλισμένη του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ- ΔΕΗ), η οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή 24 μηνών με τριετή αναστολή για παθητική δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Στη γνωμοδότηση του ΝΣΚ αναφέρεται ότι τα εγκλήματα της παθητικής δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται στα ρητά αναφερόμενα του άρθρου 13 παρ.4 του ν. 4491/1966, για τα οποία τυχόν ποινική καταδίκη του δικαιούχου σύνταξης θα επέφερε την απώλεια του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος!

Όπως επισημαίνεται στη γνωμοδότηση, ο αριθμός των αναφερόμενων στη διάταξη αυτή εγκλημάτων είναι αποκλειστικός, ώστε να μην είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν σ’ αυτόν και άλλα «παρόμοια» εγκλήματα.

Πάντως, ακόμη και αν τα εγκλήματα της παθητικής δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα περιλαμβάνονταν στα εγκλήματα της διάταξης του άρθρου 13 παρ.4 του ν. 4491/1966, τυχόν απορριπτική απόφαση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος του καταδικασθέντος λόγω τέλεσης των αξιόποινων αυτών πράξεων, πιθανολογείται ότι θα ακυρωνόταν δικαστικά, ενόψει της διαμορφωθείσας νομολογίας του ΕΔΔΑ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως αναφέρει η γνωμοδότηση του ΝΣΚ:

«Το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικάζοντας κατ' αναίρεση, δεν έχει μέχρι σήμερα κρίνει επί του ζητήματος της συμφωνίας των νομοθετικών διατάξεων, που προβλέπουν την απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση ποινικής καταδίκης, προς τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Έχει, όμως, δεχθεί με τις αποφάσεις του με αριθμό 2483/2004(7μελούς σύνθεσης) και 526/2002 ότι «το ζήτημα της υπαιτιότητας του υπαλλήλου ως προς τη τέλεση αξιόποινων πράξεων ανάγεται εκτός της σφαίρας της κοινωνικοασφαλιστικής σχέσης».

Ως εκ τούτου, το ΝΣΚ γνωμοδότησε ομόφωνα ότι τα αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται στα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.4 του ν. 4491/1966 αδικήματα, για τα οποία η ποινική καταδίκη επιφέρει την απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και συνεπώς η υπάλληλος μπορεί να λάβει σύνταξης βάσει του Καταστατικού του ΤΑΠ-ΔΕΗ.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ