ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η άτυπη «στάση πληρωμών» στο Δημόσιο έφερε πλεόνασμα 1,93 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο

Η άτυπη «στάση πληρωμών» στο Δημόσιο έφερε πλεόνασμα 1,93 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Η συγκράτηση των κρατικών δαπανών λόγω της άτυπης «στάσης πληρωμών» του Δημοσίου και οι περιορισμένες εκταμιεύσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 είχαν ως αποτέλεσμα την καταγραφή πρωτογενούς πλεονάσματος 1,93 δισ. ευρώ, αισθητά υψηλότερου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (1,632 δισ. ευρώ). Στα θετικά της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται οι αυξημένες εκταμιεύσεις για επιστροφές φόρων, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αν έχει επιδείξει μεγάλη συνέπεια στο μέτωπο αυτό.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του κράτους , το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2017 σε 1,597 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,85 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22,17 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21,338 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 73 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,845 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 136 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,709 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 ανήλθαν στα 23,77 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,443 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (25,214 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 22,863 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,149 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 265 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 72 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 55 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 299 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 757 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 178 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 82 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 44 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 87 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 908 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 294 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 836 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ