ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εντός στόχων η προσπάθεια των τραπεζών για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Εντός στόχων η προσπάθεια των τραπεζών για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Μεικτές ήταν οι επιδόσεις των τραπεζών στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και δανείων στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2017 όπως προκύπτει από την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τους επιχειρησιακούς στόχους των πιστωτικών ιδρυμάτων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Με στοιχεία Ιουνίου 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών μειώθηκε κατά 2% και 3,2% συγκριτικά με το τέλος του Μαρτίου 2017 και του Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα, αγγίζοντας τα 102,9 δισ. ευρώ ή το 44,9% των συνολικών ανοιγμάτων. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2016, όπου τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο, παρατηρείται μείωση κατά 5,2% ή 5,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι τράπεζες κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους που είχαν θέσει για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου του 2017 αγγίζουν τα 101,8 δισ. ευρώ ή 1,6 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό - στόχο. Ωστόσο, οι τράπεζες έχασαν για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο το στόχο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία έφτασαν τα 72,8 δισ. ευρώ ή περίπου 0,4 δισ. ευρώ υψηλότερα από το στόχο.

Ο τριμηνιαίος δείκτης αθέτησης (default rate) παρέμεινε σε επίπεδα άνω του 2%, ξεπερνώντας το ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) και καθιστώντας τις εκτεταμένες διαγραφές δανείων το σημαντικότερο μέσο μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Οι διαγραφές δανείων ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ. για το δεύτερο τρίμηνο, αγγίζοντας τα 3,3 δισ. ευρώ για το πρώτο μισό του έτους.

Οι σημαντικότερες εισροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για το δεύτερο τρίμηνο παρατηρήθηκαν στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο, αλλά αντισταθμίστηκαν από τον υψηλό ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προήλθε από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις ήταν περιορισμένη.

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που τελεί σε καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία. Στο σύνολο των χαρτοφυλακίων το 15% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τελεί υπό καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία, ενώ στο στεγαστικό το ποσοστό ξεπερνά το 30%.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παραμένει υψηλός στα περισσότερα χαρτοφυλάκια. Στο τέλος του Ιουνίου του 2017, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων άγγιζε το 42,7% για το στεγαστικό, το 53,6% για το καταναλωτικό και το 44,4% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρατηρείται στο χαρτοφυλάκιο των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 67,8%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ - δείκτης ΜΕΑ: 59,8%).

Σταθερά καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 25,0%) και στα ναυτιλιακά δάνεια (δείκτης ΜΕΑ: 36,8%). Η κάλυψη από προβλέψεις σε επίπεδο συστήματος έχει μειωθεί περαιτέρω, αγγίζοντας το 48,3% τον Ιούνιο του 2017, από 49,1% το Μάρτιο, κυρίως λόγω των εκτεταμένων διαγραφών της περιόδου. Εφόσον συμπεριληφθεί στις προβλέψεις και η αξία των εξασφαλίσεων (με ανώτατη αξία το υπόλοιπο του δανείου προ προβλέψεων απομείωσης), η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που επιτυγχάνεται είναι σχεδόν πλήρης.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων βρίσκεται στο 50,6%, υψηλότερα από την πρόβλεψη του 50% για το εν λόγω τρίμηνο, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 36,1% συγκριτικά με την πρόβλεψη του 35,0%. Παρά την επίτευξη του στόχου για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ο μειωμένος όγκος συνολικών δανείων συνέβαλε στα υψηλότερα των προβλεπομένων επίπεδα για το δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ