ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση 5 δισ. ευρώ στον ELA των ελληνικών τραπεζών

Μείωση 5 δισ. ευρώ στον ELA των ελληνικών τραπεζών

Στα 33,9 δισ. ευρώ, από 38,9 δισ. ευρώ μείωσε το ανώτατο ορίο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ELA προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 33,9 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017,

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 5 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 5 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα. Είναι δε συμβατή με την ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού τομέα, κάτι που διαφάνηκε και από τις οικονομικές καταστάσεις πρώτου εξαμήνου των συστημικών τραπεζών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ