ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΕ: Νέοι κανόνες διαφάνειας για την πάταξη της φοροαποφυγής

ΕΕ: Νέοι κανόνες διαφάνειας για την πάταξη της φοροαποφυγής

Νέους αυστηρούς κανόνες διαφάνειας στο πλαίσιο ενίσχυσης της δράσης κατά της φοροαποφυγής και μείωσης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού θα εξετάσει το Ecofin στις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα προτεινόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρα, διασυνοριακοί φορολογικοί σχεδιασμοί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα πρέπει πλέον να γνωστοποιούνται λεπτομερώς, πριν από την υλοποίησή τους, στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Τα κρίσιμα χαρακτηριστικά θα καθορίζονται με κριτήριο το εάν οδηγούν σε μείωση των κρατικών φορολογικών εσόδων. Ενδεικτικά, όταν ένας φορολογικός σχεδιασμός προβλέπει την υπαγωγή σε ειδικό προνομιακό φορολογικό καθεστώς, θα πρέπει να γνωστοποιείται. Μάλιστα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αυστηρές κυρώσεις για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Η υποχρέωση γνωστοποίησης του φορολογικού σχεδιασμού θα βαρύνει τους εμπλεκόμενους συμβούλους, όπως δικηγόροι, φορολογικοί σύμβουλοι και άλλοι που παρέχουν στους φορολογούμενους (νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες) τις υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού.

Ωστόσο, η υποχρέωση γνωστοποίησης μπορεί να μεταφέρεται στους ίδιους τους φορολογούμενους όταν μεταξύ άλλων οι σύμβουλοι δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο ή εδρεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γνωστοποίηση θα λαμβάνει χώρα μέσα σε 5 ημέρες από την παράδοση του σχεδίου στον πελάτη. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα ανταλλάσσουν αυτόματα τις σχετικές πληροφορίες που λαμβάνουν μέσω μιας κεντρικής βάσης δεδομένων.

Αναμένεται ότι τα παραπάνω μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2019.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ