ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βροχή» τροπολογιών στη Βουλή

«Βροχή» τροπολογιών στη Βουλή
Eurokinissi

Αυξάνονται και πληθύνονται ώρα με την ώρα οι τροπολογίες που κατατίθενται στη Βουλή και ρυθμίζουν διάφορα θέματα, από τους σεισμοπαθείς στη Ζάκυνθο μέχρι τις συμβάσεις εργασίας στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

Υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε προβλέπει την εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος 5.000 ευρώ για ακίνητα που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 στη Ζάκυνθο και έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά ακατάλληλα ή επικίνδυνα για χρήση. Η ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά ακίνητο και στο ποσό των 1.000 ευρώ ανά χώρο βοηθητικής χρήσης και δεν φορολογείται, ούτε κατάσχεται.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα, το αργότερο αύριο, κατατέθηκε επίσης, τροπολογία σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται νέο καθεστώς ενισχύσεων με φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Με άλλη τροπολογία παρατείνεται κατά δύο επιπλέον μήνες η αρχικά 3μηνη προθεσμία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας όσων εργαζομένων στην εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας του ΟΑΕΔ. Παράλληλα αποσαφηνίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου των δικαιούχων του προγράμματος θα υπολογιστούν με βάση τις αποδοχές τους κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης τους στην εταιρία και η καταβολή τους θα βαρύνει τον ΟΑΕΔ.

Επίσης, τροπολογία ρυθμίζει θέματα αναφορικά με τη μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων λόγω αλλαγών χρήσεων γης. Στην ίδια ρύθμιση περιλαμβάνονται και αλλαγές για τις λαϊκές αγορές και ειδικότερα αυξάνονται κατά δύο, οριζόμενα σε 15 από 13 που είναι σήμερα, ο αριθμός των τακτικών μελών για κάθε μια από τις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών Αττικής και Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στο νομοσχέδιο έχει ενταχθεί και η τροπολογία για την πρώτη κατοικία.

Τροπολογίες

Αρ. Τροπολογίας: 2053/48 26.3.2019

Περιγραφή: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.4481/2017 σχετικά με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία

Αρ. Τροπολογίας: 2054/49 26.3.2019

Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία

Αρ. Τροπολογίας: 2055/50 26.3.2019

Περιγραφή: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Δίνεται παράταση εως 30-4-2019 για την καταχώρηση ηλεκτρονικά από τους αρμόδιους φορείς των καταστάσεων με τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Ε.Π. και Δ.Ο.Σ., έτους 2019.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία

Αρ. Τροπολογίας: 2057/52 26.3.2019

Περιγραφή: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας οικονομικά αδύναμων φυσικών προσώπων από την αναγκαστική ρευστοποίηση, με τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους, από οποιαδήποτε αιτία, προς πιστωτικά ιδρύματα.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία

Αρ. Τροπολογίας: 2059/54 27.3.2019

Περιγραφή: Πιστωτικά υπόλοιπα παρακρατούμενων φόρων πιστωτικών ιδρυμάτων

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία

Αρ. Τροπολογίας: 2060/55 27.3.2019

Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και ΕΤ.Α.Δ.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία

Αρ. Τροπολογίας: 2062/57 27.3.2019

Περιγραφή: Επαναφορά καταργούμενων διατάξεων για την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία

Αρ. Τροπολογίας: 2063/58 27.3.2019

Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία

Αρ. Τροπολογίας: 2064/59 28.3.2019

Περιγραφή: Τροποποίηση άρθρου 22 του ν. 4587/2018 (Α' 218).

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία

Αρ. Τροπολογίας: 2065/60 28.3.2019

Περιγραφή: Ρυθμίσεις για: 1. Μετεγκατάσταση λόγο αλλαγών χρήσεων γης. 2. Είσπραξη και απόδοση της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 52 του Ν 3982/2011. -Ρυθμίσεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής. 3. Αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ή και εμφιάλωσης ιατρικών και πεπιεσμένων αερίων. 4. Τροποποίηση Διατάξεων του Ν 4497/2017.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ