ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα όπλα και τα πυρομαχικά

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα όπλα και τα πυρομαχικά
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIME

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την τροποποίηση του νόμου για τα όπλα και πυρομαχικά.

Μεταξύ άλλων, προσδιορίζονται εκ νέου τα είδη όπλων των οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό με ιδιαίτερη αναφορά στα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα.

Επίσης, ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη διαδικασία εξαγωγής-επανεξαγωγής όπλων για θήρα, καθώς και διαμετακόμισης όπλων και πυρομαχικών, ιδίως όσον αφορά στην υποχρέωση των πλοιάρχων θαλασσίων μέσων για ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.

Το νομοσχέδιο με τίτλο "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄147) "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις", εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής" αναμένεται να μπει τις επόμενες ημέρες για επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Δείτε αναλυτικά εδώ την αιτιολογική έκθεση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ