ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοτζιάς κατά Γιώργου Παπανδρέου και Ανδρέα Λοβέρδου

Κοτζιάς κατά Γιώργου Παπανδρέου και Ανδρέα Λοβέρδου

Στο στόχαστρο του υπουργείου Εξωτερικών και του Νίκου Κοτζιά μπαίνουν Γιώργος Παπανδρέου και Ανδρέας Λοβέρδος για θέματα που αφορούν στη χρηματοδότηση ΜΚΟ. Η σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών στις 25 Μαΐου 2016, διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς της Εισαγγελίας Εφετών κατά του Γιώργου Παπανδρέου και Ανδρέα Λοβέρδου μιλά για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο υπουργείο Εξωτερικών:

  1. Απιστία στην υπηρεσία κατά μόνας και συναυτουργία άπαξ και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα υπό την επιβαρυντική περίσταση της νομοθεσίας περί καταχραστών του δημοσίου εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε άλλος και η ζημία που προξενήθηκε στο δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
  2. Ηθική αυτουργία κατά συρροή και εξακολούθηση.

Η υπόθεση αφορά στην χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1.258.612,77 ευρώ δύο νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα α) της ΜΚΟ με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΝΑ» και β) της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΩΡΩΝ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» και άλλων φορέων «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΝΑ», «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ» συνολικού ύψους 6.328.153,86 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος που αφορά στη δίωξη κατά μελών κυβέρνησης, η πρόταση άσκησης δίωξης πρέπει να υποβληθεί από 30 τουλάχιστον βουλευτές. «Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη», αναφέρει το Σύνταγμα. Το πόρισμα της επιτροπής εισάγεται στην Oλομέλεια της Βουλής, η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ