ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟA: Επιχορηγήσεις 110.000 ευρώ για την ενίσχυση Φιλαρμονικών

ΥΠΠΟA: Επιχορηγήσεις 110.000 ευρώ για την ενίσχυση Φιλαρμονικών
Pixabay

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 110.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την οικονομική ενίσχυση και παραχώρηση αιγίδας σε φιλαρμονικές για το έτος 2021, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ της 7ης Ιανουαρίου 2021.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη δράσεων, όπως παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαφύλαξη σημαντικού αρχειακού υλικού κ.ά., που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της τέχνης της μουσικής.

Το ΥΠΠΟΑ, σε ό,τι αφορά την οικονομική και ηθική υποστήριξη φορέων και δράσεων και ιδιαίτερα των Φιλαρμονικών, θέτει τις εξής προτεραιότητες:
• Στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Ανάπτυξη κοινού.
• Στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών.
• Εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό.
• Προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στον πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
• Καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.
• Ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργατικών καθώς και διατομεακών σχημάτων.
• Ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων.
• Ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
• Υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεργασία με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η παραγωγή κ.ά.
• Ενίσχυση της κινητικότητας των Φιλαρμονικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των Φιλαρμονικών.
• Στήριξη του ερευνητικού και αρχειακού έργου των Φιλαρμονικών.
• Προώθηση και προβολή των δράσεων των Φιλαρμονικών.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους: Κώστα Καρδάμη, Μουσικολόγο, Ιωαννη Ελεφάντη, πρώην Διευθυντή Φιλαρμονικής Δ. Αθηναίων, Δημήτριο Μίχα, Αρχιμουσικό Φιλαρμονικής Δ. Αθηναίων, Σπύρο Μουρίκη, Κορυφαίο Α’ στα Κλαρινέτα, ΚΟΑ, Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών, με αναπληρώτρια την Πολυξένη Λιβά, Προϊσταμένη Τμήματος Μουσικής, ως Πρόεδρο, εξέτασε λεπτομερώς τα αιτήματα εικοσιτεσσάρων (24) Φιλαρμονικών Ορχηστρών, τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021 και εισηγήθηκε ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, ανά περίπτωση, την οικονομική ενίσχυση ή μη και την παραχώρηση ή μη αιγίδας στους φορείς που μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ