Ουραγός στην ψηφιακή κοινωνία παραμένει η Ελλάδα

Στους ουραγούς της Ευρώπης συνεχίζει να συγκαταλέγεται η Ελλάδα όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Σύμφωνα έκθεση που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα η Κομισιόν η Ελλάδα έχει συνολική βαθμολογία κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ε.Ε.Ε όσον αφορά την «ψηφιακή οικονομία και κοινωνία». Σε σχέση με το προηγούμενο έτος η χώρα μας έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη συνδεσιμότητα.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το 99% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, το 34% δεν έχει ακόμη συνδρομή σε αυτές. Η Ελλάδα υστερεί από την πλευρά της ζήτησης, με χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (μόνο το 63% είναι τακτικοί χρήστες του διαδικτύου, ενώ το 30% δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο) και εμπιστοσύνης (οι περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να μην πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ή ηλεκτρονικές συναλλαγές).

Η κατάσταση αυτή αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Σύμφωνα με την έκθεση οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν βασική πρόκληση για την Ελλάδα, δεδομένου ότι η χώρα είναι μεταξύ των τελευταίων στην ΕΕ. Ωστόσο, είναι θετικό ότι το 37% των χρηστών του διαδικτύου έχουν ανταλλάξει συμπληρωμένα έντυπα με τη δημόσια διοίκηση μέσω διαδικτύου. Η βαθμολογία της Ελλάδας ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και κατά το προηγούμενο έτος η βαθμολογία αυξήθηκε με βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών που παρουσιάζουν υστέρηση.

Όσον αφορά τα γενικότερα ευρήματα της έκθεσης το 22% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο ταχύτερη των 30 Mbps. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Μάλτα ενώ στις τελευταίες θέσεις Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος.

Μόνο το 8% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών συνδέονται με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Μbps ενώ ο στόχος για το 2020 είναι το 50%. Πρωτοπόροι στο συγκεκριμένο τομέα είναι η Σουηδία, η Ρουμανία και η Λετονία.

Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η χρήση mobile Internet με το 69% των νοικοκυριών στην Ε.Ε. να έχει τουλάχιστον ένα χρήστη με πρόσβαση σε αυτό. Το ποσοστό αυτό σημαίνει μια αύξηση 21% σε σχέση με το 2014.

Διαβάστε επίσης