TECH

Τον δικό της «υπερυπολογιστή» αποκτά η Ελλάδα

Τον δικό της «υπερυπολογιστή» αποκτά η Ελλάδα
LG

Ένα ακόμη βήμα προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει έναν νέο «υπερυπολογιστή» που θα ενισχύσει  τις δυνατότητες των εγχώριων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων έγινε χθες με την προκήρυξη -από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης- του σχετικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός αφορά το έργο «Ανάπτυξη νέου υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων», του υπέρ-υπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ (DAEDALUS)». Ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και από τον ευρωπαϊκό οργανισμό European High Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU, με συνολικό προϋπολογισμό 41,9 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού, για την υλοποίηση του νέου υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» (DAEDALUS) στο νέο Κέντρο Δεδομένων στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ).

Ο διαγωνισμός έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 02.09.2024 και θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Προμηθεύς» του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. Από τη στιγμή που θα επιλεγεί ο ανάδοχος, σύμφωνα με τα υπάρχοντα χρονοδιαγράμματα, ο «Δαίδαλος» θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει σε διάστημα περίπου 8-9 μηνών (α’ φάση) με την διαδικασία αναβάθμισης να απαιτεί άλλους 5-6 μήνες. Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν τουλάχιστον 2 προσφορές από ενδιαφερόμενα σχήματα.

Την ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία του νέου υπερυπολογιστή θα έχει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σημειώνεται πως το ΕΔΥΤΕ έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του υφιστάμενου υπερυπολογιστή της χώρας, ονόματι ARIS. Ο «Δαίδαλος» θα διαθέτει 120 φορές μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ σε σχέση με τον ARIS, η λειτουργία του οποίου στα μέσα της περασμένης δεκαετίας βοήθησε σημαντικά την προσπάθεια των ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, τα οποία και τον αξιοποίησαν.

Ο «Δαίδαλος» πέραν ότι θα είναι ο μεγαλύτερος υπερυπολογιστής (high performance computer – HPC) στη χώρα θα είναι και από τους ισχυρότερους στην Ευρώπη και εκτιμάται ότι θα βρίσκεται και στη λίστα των κορυφαίων 500 συστημάτων παγκοσμίως σε επιδόσεις (Τ500) και αποδοτικής χρήσης (GREEN500). Σημειωτέον πως γενικότερα τα συστήματα HPC αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης στην παγκόσμια αγορά της πληροφορικής καθώς οι τεράστιες ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει πολλές κυβερνήσεις σε έναν αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων συστημάτων.

Στην περίπτωση μας, ο «Δαίδαλος» θα έχει -όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του- υπολογιστική ισχύ της τάξεως των 60 petaFlops, ήτοι 60 τρις πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο. Όπως αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα, η αρχιτεκτονική του είναι ιδανική για να φιλοξενήσει μεγαλύτερες και πιο ετερογενείς εφαρμογές, συνδυάζοντας υπολογιστικές εφαρμογές υψηλής απόδοσης με την τεχνητή νοημοσύνη, την μηχανική μάθηση και την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Επιπλέον, ο νέος υπέρ-υπολογιστής θα έχει κεντρικό ρόλο, μεταξύ άλλων, στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων πιο αποτελεσματικών και αξιόπιστων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω αιτημάτων σε φυσική γλώσσα, για την εξατομικευμένη ιατρική, την πυροπροστασία, τον χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και για την έξυπνη κινητικότητα και στα αυτόνομα οχήματα.