Το CNN Greece παρουσιάζει 
τους ανθρώπους που ξεχώρισαν 
για το έργο, την προσφορά 
και τις αξίες τους.

Γνωρίστε τους