ΕΛΛΑΔΑ

Αρχίζει η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας Καρκίνου Αθήνας

Αρχίζει η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας Καρκίνου Αθήνας
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Το πρώτο Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας Καρκίνου στην Αθήνα (ΟΚΕΚ-Α) αρχίζει τη λειτουργία του με πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας Καρκίνου DKFZ και την Helmholtz Association, του μεγαλύτερου ερευνητικού οργανισμού στην Ευρώπη Ένωση.

Στο ΟΚΕΚ-Α συμμετέχουν σχετικά με τη κλινική έρευνα επιλεγμένα εργαστήρια από Ερευνητικά Κέντρα (ΕΙΕ, Δημόκριτος), το Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία (Αλεξάνδρα, Παίδων «Αγία Σοφία», Άγιος Σάββας, Αττικό Νοσοκομείο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς).

Την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί επιστημονικό συμπόσιο στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), με αφορμή την έναρξη των δραστηριοτήτων του ΟΚΕΚ-Α, ενώ την ίδια ημέρα στις 7μ.μ. στο Hilton Αθηνών θα παρατεθεί επίσημο δείπνο με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, πολιτικών παραγόντων, εκπροσώπων συλλόγων ασθενών και εκπροσώπων φαρμακευτικών εταιρειών.

Αυτή την χρονική στιγμή δεν υπάρχει ολοκληρωμένο κέντρο έρευνας για τον καρκίνο στην χώρα. Ο βασικός στόχος του ΟΚΕΚ-Α είναι η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας για τον καρκίνο και κυρίως τη βελτίωση της ζωής των ασθενών αυτής της πολύ-παραγοντικής και ετερογενούς νόσου. Η συνεργασία με το DKFZ, το μεγαλύτερο κέντρο βιοιατρικής έρευνας στη Γερμανία και την Helmholtz Association είναι ιδιαίτερης σημασίας για την επιτυχία του φιλόδοξου εγχειρήματος, το οποίο θα βελτιώσει άμεσα και ουσιαστικά την υγεία των πολιτών της Αθήνας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

Σήμερα είναι δεδομένο ότι περίπου το 50% του εθνικού νοσοκομειακού δυναμικού σε κλίνες σε κλινικές βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας με μεγάλα συνήθως ποσοστά πληρότητας, και έτσι ευνοείται η άμεση επικοινωνία με Ερευνητικά κέντρα και εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα, και η συνέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες μονάδες της δημόσιας υγείας στη περιοχή της Αθήνας και της περιφέρειας Αττικής γενικότερα.

Με βάση το προτεινόμενο κέντρο, αυτές οι ώριμες τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες θα μεταφέρονται απευθείας στην καθημερινή κλινική πράξη. To ΟΚΕΚ-Α επιλέχθηκε από την Helmholtz Association σαν πιλοτικό σχέδιο στα πλαίσια του προγράμματος Helmholtz European Partnering Programme και, εγκρίθηκε θετικά από μια διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων στον καρκίνο.

Πυρήνας της συνεργασίας θα είναι (α) οι κοινές ερευνητικές δραστηριότητες με ιατρούς-ογκολόγους και ερευνητές από διάφορες κλινικές της Αθήνας και (β) ένα πρόγραμμα ανταλλαγής επιστημόνων από την Αθήνα στο DKFZ, καθώς και από το DKFZ σε ερευνητικά κέντρα και ογκολογικές κλινικές των Αθηνών.

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν δομές για τη βελτίωση της κλινικής και μεταφραστικής έρευνας, όπως:

- κέντρο για κλινικές και προκλινικές μελέτες,
- μοριακή διαγνωστική
- εθνικό σύστημα καταγραφής του καρκίνου,
- βιοτράπεζες καθώς και
- εθνικό σύστημα για την πληροφόρηση ογκολογικών ασθενών.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός κτιρίου στο οποίο θα συστεγάζονται ογκολόγοι, χειρουργοί, ακτινοθεραπευτές, απεικονιστές, βιοεπιστήμονες για τη μοριακή διάγνωση και ανάπττυξη φαρμάκων, καθώς και ερευνητές των μοριακών μηχανισμών του καρκίνου για την συνολική αντιμετώπισή του σαν νόσο. Σκοπός είναι να επιτευχθεί μια εξατομικευμένη θεραπεία για κάθε ογκολογικό ασθενή, γρήγορη μετάφραση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κλινική και εύκολη πρόσβαση σε νέα φάρμακα για τους ογκολογικούς ασθενείς μέσω κλινικών μελετών. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί ακόμη στην πρόληψη του καρκίνου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ