ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στα επιδόματα αναπηρίας των ενστόλων

Αλλαγές στα επιδόματα αναπηρίας των ενστόλων
Eurokinissi-ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Προς το θετικότερο προσαρμόζεται η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε προ ημερών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνδικαλιστών οργάνων των ενστόλων, αναφορικά με τα επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται στο προσωπικό αστυνομίας και πυροσβεστικής.

Παρά τις θετικές τους εκτιμήσεις τα συνδικαλιστικά όργανα περιμένουν από την κυβέρνηση να υιοθετήσει την πρόταση που έχουν κάνει αναφορικά, μεταξύ άλλων, με την τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής της υπουργικής.

Η οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, όπως ορίζεται στο ΔΕΚ, θα καθορίζει το ποσό του επιδόματος που θα καταβάλλεται στους ενστόλους που μετατάσσονται σε κατάσταση πολεμικής ή μονίμου διαθεσιμότητας, ανεξαρτήτως του νόμου υπαγωγής τους.

Το ποσό που θα λαμβάνουν θα προκύπτει από τον εκάστοτε βασικό μισθό του κατεχόμενου βαθμούς τους. Συγκεκριμένα:

  • Ποσοστό 40%, για ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% και μέχρι 60%.
  • Ποσοστό 60% για ποσοστό αναπηρίας άνω του 60% και μέχρι 70%.
  • Ποσοστό 80% για ποσοστό αναπηρίας άνω του 70% και μέχρι 80%.
  • Ποσοστό 150% για ποσοστό αναπηρίας άνω του 90%.

Στις περιπτώσεις που η αναπηρία είναι κάτω του 50%, το επίδομα υπολογίζεται βάσει του ποσοστού αυτού, και δεν μπορεί να υπερβεί το 40% του μισθού.

Εάν στη γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής δεν αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας αλλά μόνο το ποσοστό επιδόματος, τότε το ποσό του επιδόματος θα προκύψει με βάση το ποσοστό αυτό επί του εκάστοτε βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού. Και αυτό το ποσοστό πρέπει να είναι αυστηρά 40% και κάτω.

Εάν στη γνωμάτευση δεν αναγράφεται ούτε ποσοστό αναπηρίας, ούτε ποσοστό επιδόματος τότε το αναπηρικό επίδομα καταβάλλεται σε ποσοστό 8%.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ