ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση καρκινοπαθών προς όλους τους Ευρωβουλευτές: «Μειώστε τώρα τις ανισότητες»

Έκκληση καρκινοπαθών προς όλους τους Ευρωβουλευτές: «Μειώστε τώρα τις ανισότητες»
AP Photo/Michael Probst

Με μεγάλη αγωνία, αίσθημα ευθύνης αλλά και με το δεδομένο ότι κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο 3 εκατ. άνθρωποι, παρά τις καινοτόμες θεραπείες και την επαγρύπνιση, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), προσυπογράφει το Μανιφέστο για τις Ευρωπαϊκές εκλογές 2019  της ECPC - European Cancer Patient Coalition.

Η Ομοσπονδία, καλεί τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές να δεσμευθούν ότι θα αναλάβουν δράση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου και για τη μείωση των ανισοτήτων στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο στην Ελλάδα, εκπροσωπεί 36 Συλλόγους Ασθενών με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Ως τακτικό μέλος, σε στενή συνεργασία και πλήρη εναρμόνιση με την ECPC-European Cancer Patient Coalition (Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ασθενών με Καρκίνο), τον κεντρικό φορέα και επίσημο Ευρωπαϊκό εκπρόσωπο των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ, η ΕΛΛΟΚ υιοθετεί και προσυπογράφει το Μανιφέστο των Ευρωπαίων Ασθενών με Καρκίνο, των επιβιωσάντων και των οικογενειών τους.

Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί με τις καινοτόμες τεχνολογίες στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, ο αριθμός των ασθενών που έχασαν τη ζωή τους από τον καρκίνο στις χώρες μέλη της Ε.Ε. το 2018 ανέρχεται σε 1.4 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα οι αντίστοιχοι αριθμοί για το 2018, είναι 67.401 νέα περιστατικά ενώ η θνησιμότητα από καρκίνο ανήλθε σε 33.288 άτομα.

Το δικαίωμα των πολιτών στην υγεία έχει αναγνωρισθεί σε όλες τις διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τις χώρες μέλη της ΕΕ. Η ουσιαστική εφαρμογή του δικαιώματος αυτού συνεπάγεται, την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλες τις απαραίτητες θεραπείες και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας για όλους τους ασθενείς με καρκίνο στη χώρα μας και στην Ευρώπη γενικότερα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ είναι αρμόδια για την υιοθέτηση και συστάσεις για την εφαρμογή, από τις κυβερνήσεις των χωρών μελών, των κατάλληλων μέτρων, τα οποία ορίζουν υψηλές προδιαγραφές για την πρόσβαση, την ποιότητα, την αξιολόγηση και την ασφάλεια της ιατρικής τεχνολογίας, τις θεραπείες και τη περίθαλψη και φροντίδα για τον καρκίνο.

Το Μανιφέστο απευθύνεται σε όλους τους Υποψήφιους Ευρωβουλευτές και τους καλεί να παράσχουν έμπρακτα τη στήριξη τους, για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης στη χώρα μας και την Ευρώπη, με συγκεκριμένες δράσεις, πρωτοβουλίες και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους εκπροσώπους των ασθενών με καρκίνο και γενικότερα με την Ελληνική ογκολογική κοινότητα, για τη προώθηση των θέσεων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει η ΕΛΛΟΚ., «καλούμε τους Υποψήφιους Ευρωβουλευτές συλλογικά, αλλά και καθένα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ να στηρίξουν την αποστολή μας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των ανισοτήτων στη περίθαλψη και φροντίδα του καρκίνου στη χώρα μας και την Ευρώπη, γεφυρώνοντας τα όποια κενά με το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, προωθώντας διεθνείς συνεργασίες αμφίδρομης δυναμικής, προκειμένου αφενός να υιοθετηθούν οι καλές πρακτικές από τη χώρα μας και αφετέρου να γίνουν γνωστές και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των Ελλήνων ασθενών με καρκίνο, των οικογενειών και των φροντιστών τους, καθώς πιστεύουμε ότι όλοι οι ασθενείς με καρκίνο, πρέπει να έχουν έγκαιρη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στη καλύτερη δυνατή θεραπεία και φροντίδα, κατά τη διάρκεια της ζωής τους».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΛΟΚ θεωρεί ότι απαιτείται η ανάληψη δράσης για τα ακόλουθα:

Δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον «Ευρωπαϊκό Οδηγό για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Ολοκληρωμένου Ελέγχου του Καρκίνου» της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου - CanCon

H Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση Cancon είναι μια κοινή προσπάθεια των 17 συμμετεχουσών χωρών μελών της ΕΕ, των Ευρωπαϊκών επιστημονικών εταιρειών, των ολοκληρωμένων ογκολογικών κέντρων, των ερευνητικών κέντρων, των εκπροσώπων ασθενών και της κοινωνίας των πολιτών, που έθεσε τις βάσεις και παρέχει συστάσεις πολιτικής για τον ολοκληρωμένο έλεγχο του καρκίνου. Οι ασθενείς με καρκίνο, μέσω της ECPC-European Cancer Patient Coalition είναι βασικός εταίρος της Cancon και συνέβαλαν ουσιαστικά στη σύνταξη του Οδηγού και των Εγγράφων Πολιτικής.

Σύσταση και Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών

Το πληθυσμιακό Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών είναι η καλύτερη επιλογή για τη καταγραφή και κατανόηση των επιπτώσεων του καρκίνου, παρέχοντας την δυνατότητα για προβλέψεις σε εθνικό επίπεδο. Η καθιέρωση ενός Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών είναι πάντοτε εφικτή, ακόμη και όταν οι διαθέσιμοι πόροι είναι λίγοι.

Μείωση των ανισοτήτων για ταχεία, ασφαλή και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε χειρουργικές επεμβάσεις, ακτινοθεραπείες και φάρμακα.

Αναβάθμιση της ακτινοθεραπείας ως κεντρικού στοιχείου της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας σε όλες τις πολιτικές καρκίνου, στο σχεδιασμό και στους προϋπολογισμούς υγείας που καταρτίζονται.

Υιοθέτηση ασθενο-κεντρικής στρατηγικής για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικά αντι-νεοπλασματικά φάρμακα και σε νέα φάρμακα που μπορούν να σώσουν ζωές και να βελτιώσουν τις εκβάσεις των ασθενών.

Πρόταση για τη ψήφιση μιας νέας Οδηγίας για τη Διαφάνεια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων – ΕΜΑ, ώστε να διασφαλίσουμε αποτελεσματικούς ελέγχους και πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων στις χώρες μέλη.

Τήρηση και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό καθώς και των αρμοδιοτήτων της επί της αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων, με στόχο την αντιμετώπιση της κατάχρησης και την προώθηση μιας δικαιότερης τιμολόγησης για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας.

Ενθάρρυνση και υποστήριξη της καινοτομίας στην έρευνα για τον καρκίνο και τις θεραπείες

Διασφάλιση της έγκαιρης έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας - ΗΤΑ, δημιουργία κοινού υποχρεωτικού πλαισίου αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας – HTA και διασφάλιση της υιοθέτησης Κοινών Κλινικών Αξιολογήσεων από όλα τα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας την ουσιαστική συμμετοχή των ασθενών σε όλα τα σχετικά στάδια της αξιολόγησης για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την αποτελεσματικότητα του κόστους των θεραπειών.

Πρόταση μέτρων βελτίωσης του βαθμού έγκρισης καινοτόμων θεραπειών που θα είναι διαθέσιμες στους ασθενείς και μέτρων ενίσχυσης των διαπραγματευτικών δυνατοτήτων των χωρών μελών.

Διερεύνηση των εμποδίων στην ενθάρρυνση της καινοτομίας στα αντι-νεοπλασματικά φάρμακα για παιδιά και έμπρακτη στήριξη των ερευνών και της πρόσβασης στο τομέα αυτό .

Ενίσχυση της υιοθέτησης της καινοτομίας και της άμεσης Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για στήριξη των επενδύσεων σε εξοπλισμό και κατάρτιση για την εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπειών, χειρουργικής αντιμετώπισης και ακτινοθεραπείας ώστε να εξασφαλισθεί η ισότιμη αντιμετώπιση της νόσου σε όλη την ΕΕ.

Λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ χωρών μελών της ΕΕ, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι ασθενείς με καρκίνο λαμβάνουν την καταλληλότερη ογκολογική περίθαλψη, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ