ΕΛΛΑΔΑ

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Τα ονόματα για 6.465 προσλήψεις από το υπουργείο Παιδείας

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Τα ονόματα για 6.465 προσλήψεις από το υπουργείο Παιδείας
INTIME

Προσλήψεις 6.465 αναπληρωτών εκπαιδευτικών 6.465 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, για το διδακτικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 942 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 1.208 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 563 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 3.752 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι στα Μουσικά Σχολεία, στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (Ε.Κ.Κ.Ν.) καθώς και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

Οι λοιποί προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Παράλληλα προσλαμβάνονται:

- 793 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Οι θέσεις αυτές θα μοιραστούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-ΣΜΕΑΕ (501), σε Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (123), στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης - ΕΔΕΑΥ (85), στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης - ΚΕΣΥ (81) και σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ (3).

Τα ονόματα για 6.465 νέες προσλήψεις αναπληρωτών:

Προσλήψεις Α’βάθμιας ΕΑΕ

-----------

Προσλήψεις ΓΕΝΙΚΗ ΔΕ

-----------

Προσλήψεις -ΚΕΣΥ_ΔΕ

-----------

Προσλήψεις ΜΟΥΣΙΚΑ_ΔΕ

-----------

Προσλήψεις ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ_ΔΕ

-----------

Προσλήψεις_ΣΜΕΑΕ_ΤΕ_ΔΕ

-----------

Προσλήψεις ΑΒάθμια_ΓΕΝΙΚΗ2

ΔΗΜΟΦΙΛΗ