ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: «Όχι» στο αίτημα Σιούφα για αναστολή των πειθαρχικών ποινών της προσωρινής αργίας

ΣτΕ: «Όχι» στο αίτημα Σιούφα για αναστολή των πειθαρχικών ποινών της προσωρινής αργίας
INTIME

Απορρίφθηκαν από το Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις του διαχειριστή και εκπρόσωπου της δικηγορικής – εισπρακτικής εταιρείας «Σιούφας και Συνεργάτες», Γιώργου Σιούφα και της διευθύντριας των νομικών υπηρεσιών της εταιρείας Όλγας Ευτυχίδου, με τις οποίες ζητούσαν να ανασταλούν οι πειθαρχικές ποινές της προσωρινής αργίας που τους επιβλήθηκαν για μη σύννομες ενέργειες τους προς δανειολήπτες Τραπεζών.

Αντίθετα, το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής της εν λόγω εταιρείας μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση της κυρίας αίτησης που έχουν καταθέσει.

Το Γ' Τμήμα του ΣτΕ με τις υπ' αριθμ. 60 και 61/2021 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών, απέρριψε τους ισχυρισμούς του κ. Σιούφα, ότι η πειθαρχική απόφαση συνεπάγεται ανεπανόρθωτη προσβολή τόσο της επαγγελματικής του φήμης όσο και της εταιρείας, καθώς και ότι θα επιφέρει έντονη κοινωνική και ηθική απαξία, ενώ θέτει σε διακινδύνευση τον βιοπορισμό του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ακόμη, σύμφωνα με το ΣτΕ, δεν προβάλλονται προδήλως βάσιμοι οι ισχυρισμοί του, ότι: α) η προσβαλλόμενη πειθαρχική απόφαση πάσχει από έλλειψη αιτιολογίας, β) παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και γ) παραβιάζει την αρχή «Nullum crimen, nulla poena sine lege» («κανένα έγκλημα, καμία ποινή χωρίς υφιστάμενο νόμο»).

Επίσης, απερρίφθη και ο ισχυρισμός, ότι εάν λυθεί η εταιρεία μετά την έκτιση της πειθαρχικής ποινής, δεν θα μπορεί να γίνει η επαναφορά της στην ενεργό δράση.

Ωστόσο στη συνέχεια, το ΣτΕ αφού έλαβε υπόψή του ότι η εταιρεία έχει 42 συμβάσεις έμμισθης εντολής με Τράπεζες και άλλες εταιρείες εκκαθάρισης, αλλά και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, έκρινε ότι «ενδεχόμενη κίνηση της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αυτής θα επιφέρει πράγματι βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης».

Κατόπιν αυτού το ΣτΕ, δεχόμενο εν μέρει την αίτηση αναστολής, διέταξε, «τη μη λύση της δικηγορικής εταιρείας» με την επωνυμία» “Σιούφας και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”, λόγω «της επιβολής της πειθαρχικής ποινής της προσωρινής παύσης ενός έτους από το δικηγορικό λειτούργημα του εταίρου της Γεωργίου Σιούφα και της έκτισής της από αυτόν».

Παράλληλα, το ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 60/2021 απόφασή του απέρριψε την αίτηση της κυρίας Ευτυχίδου που ζητούσε να ανασταλεί η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης, καθώς έχει κριθεί ότι «συμμετείχε ενεργά στην όλη διαδικασία» της εταιρείας, «εκτελώντας έργα εισπρακτικού χαρακτήρα».

Το ΣτΕ απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της, καθώς σύμφωνα με το ΣτΕ, «το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την άμεση εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ