ΕΛΛΑΔΑ

Μηδενίστηκε ο καταλογισμός σε βάρος νοσοκόμας που είχε αλλοιώσει τον βαθμό απολυτηρίου

Μηδενίστηκε ο καταλογισμός σε βάρος νοσοκόμας που είχε αλλοιώσει τον βαθμό απολυτηρίου
Φωτογραφία αρχείου INTIME NEWS

Μηδενίστηκε ο καταλογισμός σε βάρος νοσοκόμας η οποία είχε αλλοιώσει το πτυχίο ως προς τον απολυτήριο βαθμό της, πριν το διορισμό της σε κρατικό νοσοκομείο.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά πλειοψηφία, με την υπ΄ αριθμ. 599/2021 απόφασή της, ακύρωσε την από 30.6.2014 καταλογιστική πράξη του νοσοκομείου σε βάρος της νοσηλεύτριας με γνώμονα τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Ειδικότερα, η εν λόγω νοσηλεύτρια στο πλαίσιο συμμετοχής της σε διαγωνισμό για πρόσληψη σε συγκεκριμένο νοσοκομείο, προσκόμισε αντίγραφο του πτυχίου της από τη Σχολή Βοηθών Νοσοκόμων, με γενικό βαθμό 20 «άριστα» και τον Αύγουστο του 2000 διορίστηκε.

Όμως, το 2013 το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του νοσοκομείου που είχε προσληφθεί διενήργησε έλεγχο νομιμότητας των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού του (υπαλλήλων).

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το αντίγραφο του πτυχίου της που είχε καταθέσει ήταν παραποιημένο ως προς τον βαθμό που έφερε, καθόσον η ίδια είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή με βαθμό 14,33 «καλώς» και το παραποιημένο πτυχίο ανέγραφε βαθμό 20 «άριστα».

Στη συνέχεια τον Απρίλιο του 2014 με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου, ανακλήθηκε ο διορισμός της και δύο μήνες μετά καταλόγισε σε βάρος της το ποσό των 179.014 ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε στο σύνολο των αποδοχών της που έλαβε καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εργάσθηκε στο νοσοκομείο.

Το Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο οποίο προσέφυγε η νοσηλεύτρια με την υπ΄ αρθμ. 39/2019 απόφασή του, εφαρμόζοντας τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η νοσηλεύτρια όλα αυτά τα χρόνια «εκτέλεσε τα καθήκοντα της θέσης της με συνέπεια και επάρκεια κατά τη διάρκεια του εργασιακού της βίου σύμφωνα με τις οικείες εκθέσεις αξιολόγησης και ότι το νοσοκομείο επωφελήθηκε των υπηρεσιών της», μείωσε το ποσό του καταλογισμού από 179.014 ευρώ σε 50.000 ευρώ.

Η νοσηλεύτρια άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Ολομέλειά του έκρινε ότι ο καταλογισμός, έστω και μειωμένος στο ποσό των 50.000 ευρώ, «δεν επιτυγχάνει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ του σκοπού που υπηρετεί (αποκατάσταση της δημοσιονομικής νομιμότητας εξαιτίας της αναδρομικής ανατροπής της υπαλληλικής σχέσης) καθόσον αφ’ ενός μετατρέπει την ανάκληση του διορισμού σε κύρωση, αφ’ ετέρου άγει σε πλουτισμό του νοσοκομείου σε βάρος της περιουσίας της» και προσθέτει, ότι «ως εκ τούτου, κατ’ εφαρμογή της κατ’ άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση του Ι Τμήματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ