ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση PIF στον υπουργό Υγείας για τη φαρμακευτική δαπάνη

Απάντηση PIF στον υπουργό Υγείας για τη φαρμακευτική δαπάνη
Το θεσμικό όργανο της φαρμακοβιομηχανίας, αποτελείται από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκου, με έμφαση στην έρευνα Intime/ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τη θέσπιση ενιαίου προϋπολογισμού για το φάρμακο, την εφαρμογή κοινού ανώτατου ορίου επιστροφών για όλα τα φάρμακα, την αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής των καινοτόμων φαρμάκων καθώς και την ισότιμη μεταχείριση εταιρειών και ασθενών, ζητά το Pharma Innovation Forum.

Το θεσμικό όργανο της φαρμακοβιομηχανίας, αποτελείται από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκου, με έμφαση στην έρευνα. Το PhRMA εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την υπουργική απόφαση Πλεύρη, αναφορικά με το διαχωρισμό του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης, γεγονός που προκαλεί ανισότητες, στην αντιμετώπιση των κατηγοριών φαρμάκου.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του επισημαίνει: «Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργού Υγείας την Τρίτη 04/10/22 αναφορικά με την νέα κατάτμηση του φαρμακευτικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, ως PhRMA Innovation Forum είμαστε βαθιά απογοητευμένοι όχι μόνο για το περιεχόμενο των αλλαγών που προαναγγέλθηκαν, αλλά και για το γεγονός ότι επαναλαμβάνονται μια σειρά από θέσεις που δεν απεικονίζουν ακριβώς την πραγματικότητα στο χώρο της φαρμακευτικής δαπάνης.

Επειδή η διαιώνιση αυτών των παρανοήσεων τελικά υπονομεύει την πρόσβαση των ασθενών στην Ελλάδα στις καλύτερες δυνατές θεραπευτικές λύσεις, κρίνουμε σκόπιμο να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα, παραθέτοντας και την αντίστοιχη τεκμηρίωση.

Στη δήλωσή του ο κ. υπουργός, αναφέρει ότι

«Ο προϋπολογισμός της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης παραμένει ως έχει διαχωριστεί σε φάρμακα υψηλού κόστους και λοιπά φάρμακα. Ο διαχωρισμός αυτός είναι απολύτως λελογισμένος καθώς επιβαρύνει αναλογικά όσα φάρμακα συμβάλλουν στην αύξηση της δαπάνης».

Δυστυχώς, ο διαχωρισμός της δαπάνης όχι μόνο δεν είναι λελογισμένος, αλλά προκαλεί ανισότητα στην αντιμετώπιση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών φαρμάκων και κατ’ επέκταση μεταξύ ασθενειών και ασθενών όπως έχει ήδη επισημανθεί.

Δεδομένου ότι η μεταφορά ποσού περί τα 60 εκ. ευρώ για τη δαπάνη των καινοτόμων και μοναδικών σκευασμάτων για σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή και σπάνιες παθήσεις οδηγεί σε συνολικές επιστροφές της τάξης του 64% στην κατηγορία αυτή, ουσιαστικά επιβάλλει στις εταιρίες μέλη μας να υποκαταστήσουν την κυβέρνηση στη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής περίθαλψης για 6 στα 10 φάρμακα.

Για μία ακόμα φορά, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το διαχωρισμό του προϋπολογισμού και καμία αναφορά δεν γίνεται για το γεγονός πως ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί για τις ανάγκες του πληθυσμού!

Όσον αφορά τον μύθο ότι τα καινοτόμα φάρμακα ευθύνονται για την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ είναι απολύτως διαφωτιστικά.

Σύμφωνα με αυτά, κατά την περίοδο 2018-2021, ενώ ο όγκος των προστατευόμενων από πατέντα φαρμάκων που χορηγήθηκαν μειώθηκε κατά 1%, το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων για αυτά τα φάρμακα αυξήθηκε μέσα στην τετραετία κατά μόλις 1%.

Αντίθετα, ο όγκος των εκτός πατέντας, των γενόσημων και των υπόλοιπων φαρμάκων που χορηγήθηκαν αυξήθηκε αισθητά μεταξύ 2018-2021 (+5%, +16% και +79% αντίστοιχα), η δε αποζημιούμενη δαπάνη για αυτά πολλαπλασιάστηκε: +27% για τα εκτός πατέντας φάρμακα, +34% για τα γενόσημα και +143% για τα υπόλοιπα.Σε άλλο σημείο της δήλωσής του ο κ. Υπουργός αναφέρει πως: «Τα συγκεκριμένα μέτρα δεν θίγουν την καινοτομία αλλά την υπερκατανάλωση σε ακριβά φάρμακα».

Η υπερκατανάλωση στη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων ωστόσο δεν τεκμηριώνεται από καμιά πηγή. Αντίθετα, είναι τέτοιο το πλαίσιο που ουσιαστικά την αποκλείει. Τα νέα, καινοτόμα και μοναδικά σκευάσματα για σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή και σπάνιες παθήσεις χορηγούνται στη συντριπτική πλειοψηφία τους μετά από έγκριση κάθε συνταγής ξεχωριστά, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης, από 3 επιπλέον γιατρούς πέραν εκείνου που συνταγογράφησε το σκεύασμα, μετά από έλεγχο των διαγνωστικών εξετάσεων και των κλινικών δεδομένων του ασθενούς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την υπό έλεγχο συνταγή και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ. Κάθε ασθενής ελέγχεται ξεχωριστά, συνεπώς δεν υφίσταται καμία υπερκατανάλωση».

Και καταλήγει το Φόρουμ λέγοντας:«Γίνεται σαφές ότι τα αφηγήματα πάνω στα οποία στηρίζεται η άνιση και στρεβλή κατάτμηση του ανεπαρκούς προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, στην οποία επιμένει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, δεν αντέχουν σε λεπτομερή εξέταση.

Το PhRMA Innovation Forum Ελλάδος (PIF Greece) επιμένει στην ανάγκη για ισότιμη μεταχείριση εταιρειών και ασθενών με τη θέσπιση ενιαίου προϋπολογισμού για το φάρμακο, την εφαρμογή κοινού ανώτατου ορίου επιστροφών για όλα τα φάρμακα και αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής των καινοτόμων φαρμάκων στην επίτευξη των στόχων της δημόσιας υγείας, με κύριο και πρωταρχικό σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών των ασθενών στην Ελλάδα Η τρέχουσα πολιτική όχι μόνο δεν εξυπηρετεί αυτόν το στόχο, αλλά τον θέτει σε σοβαρό και απόλυτα ρεαλιστικό κίνδυνο».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ