ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Ασυμβίβαστες οι ιδιότητες μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου και Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥ.ΦΑ

ΣτΕ: Ασυμβίβαστες οι ιδιότητες μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου και Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥ.ΦΑ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας

Eurokinissi

Ασυμβίβαστο συντρέχει μεταξύ της ιδιότητας του προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα και ταμία τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου και της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ), σύμφωνα με το Συμβούλιο Επικρατείας. 

Το παραπάνω αποφασίστηκε (684/2024) κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόεδρο της Ευαγγελία Νίκα και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Αναστασία -Μαρία Παπαδημητρίου.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση το θεσπισθέν με το νόμο 4812/2021 ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα και ταμία φαρμακευτικού συλλόγου και της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών, «δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 12 παρ. 1 και 4, 23 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος, ούτε στις διατάξεις του άρθρου 11 της Ε.Σ.Δ.Α. ή του άρθρου 12 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Κατόπιν αυτού, οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν αίτηση ακύρωσης φαρμακοποιού, ο οποίος είχε εκλεγεί, σε θέση αντιπροέδρου τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου και, στη συνέχεια, μετά τη δημοσίευση και του ν. 4816/2021, σε θέση γραμματέα ΣΥ.ΦΑ. και στρεφόταν κατά της απόφασης του αρμοδίου αντιπεριφερειάρχη, με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη έκπτωσή του (φαρμακοποιού) από τη θέση του αντιπροέδρου Φαρμακευτικού Συλλόγου, επειδή συνέτρεξε στο πρόσωπό του το επίδικο ασυμβίβαστο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ