ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΔΥ: Στο γιατρό και χωρίς ραντεβού

ΠΕΔΥ: Στο γιατρό και χωρίς ραντεβού
Christopher Furlong/Getty Images/Ideal Images

Σε όλους τους πολίτες που προσέρχονται στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ και στα Κέντρα Υγείας, ανεξαρτήτως αν έχουν κλείσει προηγουμένως ραντεβού ή όχι, θα παρέχονται υποχρεωτικά πλέον υπηρεσίες υγείας.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, οι γιατροί όλων των μονάδων της χώρας οφείλουν να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα και κατά τη διάρκεια του 7ώρου εργασίας τους τα προγραμματισμένα ραντεβού. Σε περίπτωση που γιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας δεν εξυπηρετεί κάποιο ραντεβού, θα δέχεται κανονικά τους πολίτες που προσέρχονται στη Μονάδα Υγείας χωρίς να έχουν προγραμματίσει εκ των προτέρων επίσκεψη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη γιατρού υποδοχής στη Μονάδα.

Ο διευθυντής της εκάστοτε Μονάδας, μάλιστα, θα είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλω όσων ζητούν υπηρεσίες υγείας, είτε με ραντεβού είτε χωρίς.

Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως τυχόν παράπονα ή καταγγελίες τους σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του αν. Γενικού Γραμματέα του Υπ. Υγείας: depsecgen@moh.gov.gr

Όσοι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα κάνουν την καταγγελία με την βοήθεια του διευθυντή της εκάστοτε Μονάδας.

κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας ΠΦΥ, αλλά και των κατά τόπους ΥΠΕ θα πραγματοποιήσουν σειρά επισκέψεων σε Μονάδες και Κέντρα Υγείας της χώρας προκειμένου να παρακολουθούν την εφαρμογή της εγκυκλίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ