ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ προσλήψεις: 189 μόνιμοι εκπαιδευτικοί

ΑΣΕΠ προσλήψεις: 189 μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Με προσλήψεις εκπαιδευτικών θα μπει το 2017.

Συγκεκριμένα, με 189 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς θα ξεκινήσει το 2017, καθώς, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα διοριστούν 144 εκπαιδευτικοί και στην δευτεροβάθμια 45 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προέρχονται από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008.

Αναλυτικά, οι ειδικότητες/κλάδοι των διοριστέων είναι: νηπιαγωγοί (ΠΕ60), θεολόγοι (ΠΕ01), γαλλικής φιλολογίας (ΠΕ05), αγγλικής φιλολογίας (ΠΕ06), γερμανικής φιλολογίας (ΠΕ07), καλλιτεχνικών (ΠΕ08), οικονομολόγοι (ΠΕ09), φυσικής αγωγής (ΠΕ11), πολιτικοί μηχανικοί (ΠΕ12.01), νομικής-πολιτικών επιστημών (ΠΕ13), ιατρικής (ΠΕ14.01), οικιακής οικονομίας (ΠΕ15), πολιτικοί ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΕ17.01), μηχανολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΕ17.02), ηλεκτρολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΕ17.03), ηλεκτρονικοί ΑΣΠΕΙΤΕ (ΠΕ17.04), γραφικών τεχνών (ΠΕ18.01), διοίκησης επιχειρήσεων (ΠΕ18.02), αισθητικής (ΠΕ18.04), οδοντοτεχνικής (ΠΕ18.08), νοσηλευτικής (ΠΕ18.10), φυτικής παραγωγής (ΠΕ18.12), βρεφονηπιοκόμοι (ΠΕ18.33), πληροφορικής ΑΕΙ (ΠΕ19), πληροφορικής ΤΕΙ (ΠΕ20), και μεθοδολογίας της Ιστορίας και Ιστορίας των επιστημών (ΠΕ33).

Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο, όσοι εκ των διοριζομένων υπηρετούν, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης, δύνανται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση διορισμού.

Σημειώνεται ότι οι διορισθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, μέχρι και την Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ