ΕΛΛΑΔΑ

Προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για 186 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων

Προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για 186 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων
EUROKINISSI/ΒΑΙΟΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ

Προκήρυξη για την πρόσληψη 186 μόνιμων υπαλλήλων τεχνολογικής δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δημοσίευσε η ΦΕΚ.

Ειδικότερα, οι νέοι συνεργάτες θα απασχοληθούν στα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας, ενώ η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: 123 γραμματείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 42 γραμματείς τεχνολογικής εκπαίδευσης και 21 επιμελητές δικαστηρίων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Για τις ειδικότητες ΤΕ και ΔΕ Γραμματέων

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των γραμματέων των δικαστηρίων μετέχουν στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και συντάσσουν τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών. Εκδίδουν τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα τηρούν και ενημερώνουν τα βιβλία και φυλάσσουν το αρχείο και τα άλλα αντικείμενα των δικαστηρίων ή των εισαγγελιών.

Για την ειδικότητα ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις επιμελητών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών φροντίζουν για την ευταξία των ακροατηρίων κάνουν τις επιδόσεις των εγγράφων και εκτελούν τις υπηρεσίες του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας που ανατίθενται σ’ αυτούς από τον προϊστάμενο.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 20 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 4 Αυγούστου.

Δείτε (εδώ) ολόκληρη την προκήρυξη.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ