ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο της Ευρώπης: Τα κράτη μέλη να στηρίξουν το σχέδιο δράσης για την πρόληψη τρομοκρατίας

Συμβούλιο της Ευρώπης: Τα κράτη μέλη να στηρίξουν το σχέδιο δράσης για την πρόληψη τρομοκρατίας
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI/ EUROPEAN UNION

Το ψήφισμα «ριζοσπαστικοποίηση των μεταναστών και των κοινοτήτων της Διασποράς στην Ευρώπη» της Επιτροπής Μεταναστευτικών Ρευμάτων, Προσφύγων και Εκτοπισμένων Ατόμων ενέκρινε σήμερα η Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, βάσει της έκθεσης της εισηγήτριας Σ.Γκαφάροβα.

Με το ψήφισμα το Συμβουλίο της Ευρώπης καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη σύμβαση για την πρόληψη της τρομοκρατίας, να το πράξουν καθώς και να στηρίξουν το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην τρομοκρατία και την καινούρια στρατηγική κατά της τρομοκρατίας.

Το αίσθημα περιθωριοποίησης και διάκρισης, και όχι το θρησκευτικό υπόβαθρο, σημειώνεται ως βασικός παράγοντας ριζοσπαστικοποίησης ενώ εκξτιμάται ότι οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών με μεταναστευτικό οικογενειακό υπόβαθρο ενδέχεται να πέσουν πιο εύκολα θύμα ριζοσπαστικοποίησης, κυρίως όταν δεν έχουν ομαλή σχολική πορεία, έχουν βεβαρυμμένο δικαστικό μητρώο, δεν έχουν επαγγελματική κατάρτιση ή είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση εξετάζει βασικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν μετανάστες σε επιρρέπεια εξτρεμιστικών οργανώσεων αλλά και τις στρατηγικές που υιοθετούν τα κράτη μέλη σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, για καλύτερη πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των μεταναστών και των κοινοτήτων της Διασποράς.

Βάσει των διαπιστώσεων της έκθεσης, η ΚΣΣΕ, με το παρόν ψήφισμα, κάνει τις ακόλουθες συστάσεις στα κράτη μέλη και τα ΜΜΕ:

  • να προωθήσουν πολιτικές που αναδεικνύουν θετικά την πολυπολιτισμικότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση, ώστε να μην
  • δημιουργηθεί κλίμα περιθωριοποίησης στους μετανάστες και τους πρόσφυγες
  • να αναπτύξουν στενή συνεργασία με τις γυναίκες που προέρχονται από μεταναστευτικά ρεύματα στη πρόληψη της
  • ριζοσπαστικοποίησης καθώς έχουν καθοριστικό ρόλο στον οικογενειακό κλοιό
  • να συνεργαστούν με τους τοπικούς συλλόγους διασποράς καθώς μπορούν πιο εύκολα να εντοπίσουν άτομα που θα μπορούσαν να
  • πέσουν θύματα ριζοσπαστικοποίησης
  • να μην προβάλουν αρνητικά τη μετανάστευση ως απειλή αλλά να επικεντρώνονται και στην θετική πλευρά της πολυπολιτισμικότητας
  • να προωθήσουν τον διαθρησκευτικό διάλογο
  • να επικεντρωθούν στην εκπαίδευση του προσωπικού σε εστίες ριζοσπαστικοποίησης όπως οι φυλακές
  • να ευαισθητοποιήσουν το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ