ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ψηφιακός μετασχηματισμός-πράσινη μετάβαση: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Ψηφιακός μετασχηματισμός-πράσινη μετάβαση: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις
Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ. pixabay

Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 κι ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την προκήρυξη των πρώτων δύο δράσεων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όπως έχει επισημάνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρης η πρώτη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ύψους 300 ευρώ θα έχει προκηρυχθεί έως τις 31 Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά η δράση «Πράσινη Μετάβαση», ύψους 700 ευρώ.

Η πλατφόρμα για τη δημιουργία «προφίλ» των εταιρειών

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 καλούνται να δημιουργήσουν το «προφίλ» τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα www.opske.gr από σήμερα, Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στις 12:00. To ίδιο και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Η διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορούν στη συνέχεια να υποβάλλουν προτάσεις στις δράσεις θα προκηρυχθούν.

Στόχος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων είναι να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διαχείρισης όλων των δράσεων από το στάδιο Υποβολής Προτάσεων έως και τον Έλεγχο Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων των ενισχυόμενων δικαιούχων.

Αποτελεί ουσιαστικά μετεξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ενώ εξασφαλίζει διασύνδεση με τις πλατφόρμες δημοσίων δεδομένων (taxis, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ο.κ.) ενώ υπολογίζεται να υποδεχτεί τουλάχιστον 400.000 επενδυτικά σχέδια.

Η είσοδος στο ΟΠΣΚΕ γίνεται με κωδικούς taxisnet για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα αλλά υπάρχει η δυνατότητα και με κωδικούς ΟΠΣΚΕ για πρόσωπα που έχουν την έδρα τους εκτός Ελλάδας.

Κάθε εταιρεία (δικαιούχος) έχει τη δυνατότητα να αναθέτει την υποβολή πρότασης για λογαριασμό της σε έναν σύμβουλο. Ο κάθε σύμβουλος μέσα από το ΟΠΣΚΕ θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τους ρόλους που του έχει αναθέσει κάθε δικαιούχος ώστε να πραγματοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες, για συγκεκριμένα έργα κάποιας υποδράσης. Ταυτόχρονα ο κάθε δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί μέσω του ΟΠΣΚΕ σε ποιους συμβούλους έχει αναθέσει ποιες ενέργειες.

Συνολικά 1 δισ. θα μοιραστούν 56.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από το 1 δισ. ευρώ των πρώτων δύο δράσεων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν 56.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Βασική μας επιδίωξη είναι να κλείσουμε το συντομότερο δυνατό το ψηφιακό και πράσινο χάσμα των ελληνικών επιχειρήσεων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», εξήγησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον η υπαγωγή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στις δύο δράσεις θα γίνεται με προτεραιότητα υποβολής των αιτήσεων.

Επίσης ενώ στο παρελθόν εφαρμοζόταν η συγκριτική αξιολόγηση δηλαδή οι επιχειρήσεις κατέθεταν τις αιτήσεις για τα επενδυτικά τους σχέδια ώστε να βαθμολογηθούν στη συνέχεια, πλέον η αξιολόγηση θα γίνεται με κριτήρια on-off . Με βασική αρχή των προγραμμάτων ότι σε όρους ποιότητας όλες οι επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι ίδιες.

Ως προς την εκταμίευση των ενισχύσεων, εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών ενώ βασικότερη παράμετρο για τα ποσά θα αποτελεί ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Παράλληλα εφόσον μια επιχείρηση ενταχθεί σε δράση θα λαμβάνει έναν συγκεκριμένο χρόνο υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου.

Τα δύο πρώτα προγράμματα

Tο πρόγραμμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός» με το οποίο θα κάνει πρεμιέρα το νέο ΕΣΠΑ καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, είναι διαρθρωμένο σε 3 Δράσεις.

• Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

• Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

• Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ:

Αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα «πράσινη μετάβαση» στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων στις επιλέξιμες δαπάνες της δέσμης δράσεων περιλαμβάνονται: κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, όπως και δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα «πράσινη μετάβαση» περιλαμβάνει δύο δράσεις:

Δράση 1 - Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ. Αφορά σε επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 έως και 1.000.000 ευρώ.

Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ. Αφορά σε επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ