ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κοινωνική Αντιπαροχή: Το χρονοδιάγραμμα - Βήμα βήμα η διαδικασία

Κοινωνική Αντιπαροχή: Το χρονοδιάγραμμα - Βήμα βήμα η διαδικασία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής έφερε στην επικαιρότητα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και ΟικογένειαςΣοφία Ζαχαράκη, η οποία τόνισε πως η «άμεση» εφαρμογή του θα μπορούσε να αποτελέσει λύση στο ζήτημα της αύξησης των ενοικίων.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η αρμόδια υπουργός, το πρόγραμμα θα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί κατά το επόμενο διάστημα και ανακοίνωσε επίσης μέτρα παροχής κινήτρων σε ιδιοκτήτες κλειστών διαμερισμάτων, ώστε να καταστεί εφικτή η μείωση των ενοικίων και να διευρυνθεί επίσης το απόθεμα των κατοικιών.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα απευθύνεται σε 2.500 δικαιούχους ηλικίας 18 έως 39 ετών, οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν τα αδρανή ακίνητα του Δημοσίου με μικρό ρυθμισμένο μίσθωμα.

Πρόκειται για ένα θεσμό που προστέθηκε στην «εργαλειοθήκη» της ΔΥΠΑ για την στεγαστική πολιτική, ήδη από το 2022 και αποτελεί έναν από τους τέσσερις πυλώνες της Στρατηγικής Κοινωνικής Στέγασης που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα της «Κοινωνικής Αντιπαροχής» ορίζεται ως: «Σύμπραξη φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με ιδιώτες αναδόχους, κατά την οποία ο ανάδοχος ανεγείρει με δικές του δαπάνες κτίριο επί αδόμητου ακινήτου του φορέα και το αντάλλαγμά του συνίσταται στην εκμετάλλευση για ορισμένο χρονικό διάστημα του ακινήτου με την παράλληλη υποχρέωσή του να εκμισθώνει μέρος αυτού σε δικαιούχους έναντι προκαθορισμένου μισθώματος. Μετά το πέρας του χρόνου εκμετάλλευσης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη φορέα».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό που έχει ανακοινώσει το υπουργείο, στα τέλη του 2023 αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι διαγωνισμοί και να επιλεχθούν οι ανάδοχοι βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που θα οριστούν από τη ΔΥΠΑ.

Ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2024 αναμένεται να γίνει η ανέγερση των κατοικιών από τους ιδιώτες κατασκευαστές, ενώ θα υπάρξει από τη ΔΥΠΑ η πρόσκληση και η επιλογή των δικαιούχων βάσει κριτηρίων.

Τα κριτήρια

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι δικαιούχοι μισθωτές θα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια, ενώ εκτός από την απλή μίσθωση των σπιτιών με χαμηλό ενοίκιο θα επιτρέπεται και η υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά τους από τους δικαιούχους (rent to own).

Προβλέπεται ακόμη ότι:

  • Η Κοινωνική Αντιπαροχή μπορεί να αφορά και δομημένα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει και την κατεδάφιση των κτισμάτων, η οποία γίνεται με δαπάνες του αναδόχου.
  • Το ποσοστό των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκμισθώνονται προς δικαιούχους αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 30% και 60% του συνόλου της ιδιοκτησίας.
  • Η επιλογή του αναδόχου γίνεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης στην οποία περιγράφονται τουλάχιστον τα εξής:

α) το αδόμητο ακίνητο, τυχόν υφιστάμενα κτίσματα που ευρίσκονται εντός αυτού, και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί σε αυτό,

β) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα συσταθούν και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους,

γ) τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής του αναδόχου,

δ) οι βασικοί όροι των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ του αναδόχου και των δικαιούχων, πλην του μισθώματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ