ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολιτική αστάθεια και υψηλή φορολογία οι βασικές έγνοιες των επιχειρήσεων για το 2016

Πολιτική αστάθεια και υψηλή φορολογία οι βασικές έγνοιες των επιχειρήσεων για το 2016

Η πολιτική αστάθεια, το φορολογικό σύστημα, τα capital control και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές είναι τα τέσσερα μεγαλύτερα εμπόδια για την οικονομική δραστηριότητα το 2016 σύμφωνα με τους Έλληνες επιχειρηματίες.

Έρευνα για τις οικονομικές και επιχειρηματικές προσδοκίες, που πραγματοποίησε η εταιρεία φορολογικών συμβούλων UnityFour, σε ιδιοκτήτες και ανώτερα στελέχη 300 ελληνικών επιχειρήσεων, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου καταγράφει τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με την έρευνα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνιστούν ποσοστό άνω του 80% απαντούν με απαισιόδοξη πρόβλεψη, αναφορικά με την εκτιμώμενη πορεία των εργασιών τους για το 2016. Συγκεκριμένα, λιγότερες από 3 στις 10 βλέπουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, ενώ 4 στις 10 επιχειρήσεις βλέπουν σταθερότητα στις ετήσιες πωλήσεις τους.

Οι αιτίες δημιουργίας του απαισιόδοξου κλίματος είναι η πολιτική αστάθεια (40%), η υψηλή φορολογία (26%), οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (9%), οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές (7%) και η έλλειψη χρηματοδότησης από τις τράπεζες (6%).

Αλλά και οι εκτιμήσεις για το επίπεδο απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για την επόμενη χρήση είναι απαισιόδοξες. Λιγότερες από 2 στις 10 επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα αυξήσουν τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού τους. Αντίθετα, περίπου 3 στις 10 (26%) αναφέρουν μειώσεις στον αριθμό των υπαλλήλων τους, ενώ η πλειοψηφία (49%) των επιχειρήσεων εκτιμά ότι δε θα μεταβληθεί το ανθρώπινο δυναμικό τους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ