ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MYTILINEOS: Διθυραμβικά σχόλια από τους αναλυτές μετά τα αποτελέσματα

MYTILINEOS: Διθυραμβικά σχόλια από τους αναλυτές μετά τα αποτελέσματα
Όπως επισημαίνεται, τα αποτελέσματα συνιστούν την αρχή μιας νέας εποχής για την εταιρεία. Φωτογραφία αρχείου

Σειρά εξαιρετικών σχολίων από εγχώριους και διεθνείς χρηματιστηριακούς αναλυτές προκάλεσε το άλμα κερδών που ανακοίνωσε η MYTILINEOS για το εννιάμηνο του 2009.

Μεταξύ άλλων, σχετικές αναλύσεις δημοσίευσαν η Citi, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Optima, η Euroxx και η Wood, έχοντας ως κοινή συνισταμένη τα διθυραμβικά σχόλια τόσο για τα αποτελέσματα όσο και για τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.

Όπως επισημαίνεται, τα αποτελέσματα συνιστούν την αρχή μιας νέας εποχής για την εταιρεία, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και σε επίπεδο μοντέλου ανάπτυξης, εντός και εκτός Ελλάδος. Οδηγός είναι η «πράσινη» μετάβαση με την εταιρεία να ωριμάζει ένα μεγάλο, παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο έργων που οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην κερδοφορία τα επόμενα έτη.

Ταυτόχρονα, η MYTILINEOS εκμεταλλευόμενη των σημαντικών επενδύσεων σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, και σε συνδυασμό με την πρόσβαση που έχει μέσω ενός διαφοροποιημένου δικτύου σε καύσιμο, αποτελεί τον πιο φτηνό παραγωγό ενέργειας από θερμικές πηγές στην χώρα.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, σημαντική συνεισφορά σε επίπεδο κερδοφορίας διατηρεί ο Τομέας της Μεταλλουργίας, με τη MYTILINEOS να βρίσκεται ανάμεσα στους φτηνότερους παραγωγούς αλουμινίου παγκοσμίως.

Επιπλέον, οι αναλυτές τονίζουν το γεγονός ότι παρά τις μεγάλες επενδύσεις η εταιρεία διατηρεί ένα πολύ χαμηλό δείκτη μόχλευσης και υψηλή ρευστότητα.

Εκτίναξη τζίρου και κερδών στο Εννεάμηνο

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, η MYTILINEOS κατέγραψε αύξηση του Κύκλου Εργασιών της τάξης του 169%, καθώς ανήλθε σε 4,573 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 1,698 δισ. ευρώ το Εννεάμηνο του 2021.
Αντίστοιχα κατέγραψε 171% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε 312 εκατ. ευρώ έναντι 115 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο του 2021.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 2,618, ευρώ αυξημένα κατά 151% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης 121% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 533 εκατ. ευρώ, έναντι 241 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,398 δισ. ευρώ, με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) να διαμορφώνεται κοντά στο 2,1x στο τέλος του Εννεάμηνου του 2022, με τάσεις σημαντικής αποκλιμάκωσης μέχρι το τέλος του έτους.

Η καταγραφή ισχυρών ταμειακών ροών βοήθησε τη MYTILINEOS να διατηρήσει χαμηλά επίπεδα μόχλευσης, σε μια περίοδο στην οποία καταγράφηκαν α) επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (capex) ύψους 442 εκατ. ευρώ και β) σημαντικές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών. Παρόλα αυτά διατηρήθηκε, ως συνήθως, υψηλή ρευστότητα ύψους 684 εκατ. ευρώ (από 650 εκατ. ευρώ το Α΄εξάμηνο).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ