ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Βελτίωση των οργανικών κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2017

Εθνική Τράπεζα: Βελτίωση των οργανικών κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2017
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Ζημίες μετά από φόρους 73 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2017 η Εθνική Τράπεζα, λόγω αυξημένων προβλέψεων για επισφαλή δάνεια ύψους 431 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 90 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2017, συμπεριλαμβανομένου του κέρδους 144 εκατ. ευρώ από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 448 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2017 (+19% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τη θετική επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+81% σε ετήσια βάση) και τη σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-9% σε ετήσια βάση).

Τα εγχώρια μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων. Οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 45% και 34% στην Ελλάδα.

Η χρηματοδότηση μέσω ΕLA μειώθηκε σε μόλις 2,6 δισ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε 6,8 δισ. ευρώ.

Οι εγχώριες καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 0,9 δισ. ευρώ συνολικά στο διάστημα από την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.

Ο δείκτης κεφαλαίων CET 1 ανέρχεται σε 16,5%2 και σε 16,3%2 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση από την πώληση των θυγατρικών της ΕΤΕ σε Σερβία και Ρουμανία σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία τους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας δήλωσε: «Το δεύτερο τρίμηνο του έτους σηματοδοτήθηκε από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της χώρας, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάκαμψη.

Η τράπεζα ολοκλήρωσε την αποεπένδυση από τις Βουλγαρικές θυγατρικές, UBB και Interlease, στην KBC Bank NV, εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις μας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους μετόχους μας. Η πώληση ενίσχυσε τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά 0,8 δισ. ευρώ, τα οποία αξιοποιήθηκαν για τη μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA που σήμερα ανέρχεται σε μόλις 2,6 δισ. ευρώ, καταδεικνύοντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα της τράπεζας σε όρους ρευστότητας ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας.

Η ολοκλήρωση των πρόσφατα συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και τη Vojvodjanska Banka, σε συνδυασμό και με άλλες πρωτοβουλίες, θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής μας επάρκειας, ενώ ταυτόχρονα καθιστούν την άμεση απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA εφικτή.

Οι εξελίξεις όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παραμένουν ενθαρρυντικές. Η τράπεζα κατόρθωσε να περιορίσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, με τη συνολική μείωση να ανέρχεται σε 3,3 δισ. ευρώ από το τέλος του 2015 και την υπεραπόδοση ύψους 0,7 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο για το 2017 να παραμένει αμετάβλητη.

Αναφορικά με τις επιδόσεις μας σε λειτουργικό επίπεδο, ο Όμιλος κατόρθωσε να αυξήσει τα κέρδη προ προβλέψεων κατά 20% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικότητας των καθαρών εσόδων από τόκους, της ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες και της σημαντικήςπεριστολής των λειτουργικών εξόδων.

Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,5%, και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από την ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων κεφαλαιακών ενεργειών της τράπεζας».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ