BREAKING NEWS

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο ΕΣΠΑ

Σχεδόν 30 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από το πρώτο «Πακέτο Ντελόρ», με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε το 1987 να χρηματοδοτεί τα φτωχότερα κράτη μέλη της για να υλοποιούν επενδύσεις που θα μειώνουν τη φτώχεια, θα αυξάνουν την απασχόληση και θα βελτιώνουν τις υποδομές τους.

Βασικός στόχος του χρηματοδοτικού «Πακέτου Ντελόρ» ήταν να μειωθεί το εισοδηματικό χάσμα εντός της ΕΕ σε μια εποχή που η νομισματική ένωση αποτελούσε ακόμη μακρινό σχέδιο. Την ίδια ακριβώς στόχευση είχαν το δεύτερο πακέτο Ντελόρ που ακολούθησε το 1994 - γνωστό ως και Β’ ΚΠΣ-, το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Γ’ ΚΠΣ της περιόδου 2000-2006, καθώς και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ή εν συντομία ΕΣΠΑ που εφαρμόσθηκε το διάστημα 2007 – 2013.


Η στρατηγική αυτή ήταν ο βασικός πυλώνας στον οποίο στηρίχθηκε η διεύρυνση της ΕΕ. Τα λεγόμενα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ που χρηματοδότησαν τα προγράμματα «απογόνους» του «Πακέτου Ντελόρ», είναι πόροι που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη των φτωχότερων περιφερειών της Ευρώπης και την ενοποίηση των ευρωπαϊκών υποδομών.

Στην ίδια βάση την περίοδο 2014-2020 έχει αποφασισθεί τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία να διοχετεύσουν στις χώρες μέλη της ΕΕ περίπου 454 δισ. ευρώ, με σκοπό έως το 2023 τα κράτη μέλη να έχουν υλοποιήσει μια κρίσιμη μάζα επενδύσεων σε βασικούς τομείς προτεραιότητας της ΕΕ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επαναφορά της ευρωπαϊκής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης. 

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο αυτό, υλοποίει το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020, ήτοι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής και της λεγόμενης Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτείται με 26 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 20% είναι εθνική συμμετοχή και το 80% προέρχεται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά (περίπου 21 δισ. ευρώ). 

Αλ. Χαρίτσης: Έρχονται οι νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ, ξεκινά ο αναπτυξιακός

   

Τη βεβαιότητα πως η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων, η έναρξη και ομαλή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η διευθέτηση του ζητήματος του χρέους και η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα σηματοδοτήσουν το πέρασμα της ελληνικής οικονομίας σε μια εντελώς διαφορετική φάση, εκφράζει ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξη του στο CNN Insights.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ

Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, υλοποιείται μέσα από Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι πολυετή προγράμματα που ισχύουν για όλη την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και συνδέονται με τομείς ή και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.  

Η σημερινή αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπει 7 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία) που αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα και 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας. Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετέχει σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, 5 εκ των οποίων είναι διμερή δηλαδή αφορούν τη συνεργασία με ισάριθμες χώρες που γειτνιάζουν με την Ελλάδα.


Τα Τομεακά Προγράμματα

Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι τα εξής: 

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία συνολικού προϋπολογισμού 4,66 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 3,64 δισ. ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1,01 δισ. ευρώ η εθνική συμμετοχή.

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, συνολικού προϋπολογισμού 5,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 4,3 δισ. ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 852 εκατ. ευρώ η εθνική συμμετοχή.

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, συνολικού προϋπολογισμού 2,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 2,1 δισ. ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 562 εκατ. ευρώ η εθνική συμμετοχή.

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, συνολικού προϋπολογισμού 486 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 377 εκατ. ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 109 εκατ. ευρώ είναι η εθνική συμμετοχή.

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια συνολικού προϋπολογισμού 401 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 317 εκατ. ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 84 εκατ. ευρώ είναι η εθνική συμμετοχή.

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 5,88 δισ. ευρώ εκ των οποίων 4,71 δισ. ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1,16 δισ. ευρώ η εθνική συμμετοχή.

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 523 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 388 εκατ. ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 134 εκατ. ευρώ είναι η εθνική συμμετοχή.


Ποιοι μοιράζουν τα "πακέτα" από το ΕΣΠΑ

Ευθύνη του κράτους, των περιφερειών αλλά και των ιδιωτών αποτελεί η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων που θα δώσουν ώθηση στη χώρα δηλώνει ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, κ. Πάνος Καρβούνης. Υπογράμμισε μιλώντας στο CNN Insights ότι μέχρι το 2020 η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της 35 δις ευρώ (επιχορηγήσεις) από το ΕΣΠΑ (20 δις ) και το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο (15 δις ) και ένα άλλο ποσόν, χωρίς εθνική ποσόστωση, από το "πακέτο Γιούνκερ" (δάνεια). Σύμφωνα με την κατανομή που έχει γίνει, χοντρικά, από τα 20 δις του ΕΣΠΑ, 5 δις θα έχουν στη διάθεση τους οι Περιφέρειες, 5 δις θα πάνε για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και 10 δις για χρηματοδότηση έργων κεντρικά από το κράτος.Τα υπόλοιπα 15 δις προορίζονται στη χρηματοδότηση της γεωργίας και των προϊόντων της.

 Όσο για το "πακέτο Γιούνκερ", αυτό χρηματοδοτεί με δανεισμό μεγάλα βιώσιμα και κερδοφόρα επενδυτικά σχέδια και Σ.Δ.Ι.Τ. τονίζει ο κ. Καρβούνης, αν και σημειώνει πως μπορούν ελληνικές τράπεζες μέσω δανεισμού από το πακέτο Γιούνγκερ να χρηματοδοτήσουν και μικρότερες επιχειρήσεις.

Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες αποτελεί αντικείμενο ενός περιφερειακού προγράμματος που περιλαμβάνει έργα και δράσεις περιφερειακής κλίμακας. Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) είναι τα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. 

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1,13 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 911 εκατ. ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 227 εκατ. ευρώ είναι η εθνική συμμετοχή. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη για τα λοιπά ΠΕΠ έχει ως εξής: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 507 εκατ. ευρώ, Κεντρικής Μακεδονίας 964 εκατ. ευρώ, Δυτικής Μακεδονίας 330 εκατ. ευρώ, Ιονίων Νήσων 226 εκατ. ευρώ, Ηπείρου 325 εκατ. ευρώ, Θεσσαλίας 401 εκατ. ευρώ, Στερεάς Ελλάδας 190 εκατ. ευρώ, Δυτικής Ελλάδας 490 εκατ. ευρώ, Πελοποννήσου 270 εκατ. ευρώ, Βορείου Αιγαίου 301 εκατ. ευρώ, Κρήτης 434 εκατ. ευρώ και Νοτίου Αιγαίου 168 εκατ. ευρώ. 

Η Εδαφική Συνεργασία 

Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συνολικής δημόσιας δαπάνης 434 εκατ. ευρώ, στοχεύουν στην ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες και συνιστούν μια από τις κύριες επιλογές για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται μέσω προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αυτά είναι τα «Interreg» Ελλάδα-Κύπρος, Ελλάδα-Βουλγαρία, Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Αλβανία, Ελλάδα-FYROM και Βαλκανική-Μεσόγειος. 

Ψηφιακός φάκελος ασθενή και σύνταξη σε μία ημέρα μέσω ΕΣΠΑ

Ο Γιώργος Ιωαννίδης, ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μίλησε στο CNN Insights για τις σημαντικές αλλαγές που θα φέρουν στην καθημερινότητα του πολίτη η εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου ασθενή αλλά και της απονομής σύνταξης σε μία ημέρα, προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ. 

Πώς λειτουργεί το ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ η κυβέρνηση διαμοιράζει χρηματοδοτήσεις, μέσω προκλήσεων ανά τομεακό ή περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Οι υποβολές διεξάγονται σε χρονικά περιορισμένες περιόδους υποβολών, που προαναγγέλλονται από τα εκάστοτε αρμόδια υπουργεία. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται μαζικά, δημοσιεύονται τα αποτελέσματα και στη συνέχεια δίνεται διορία έως τριών ετών για την υλοποίηση τους.  

Η χρηματοδότηση είναι ένα ποσοστό της επένδυσης ή φοροαπαλλαγές με προαπαιτούμενο τα εξοφλημένα παραστατικά των δαπανών, τα οποία εξετάζονται με επιτόπιους ελέγχους. Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΕΣΠΑ είναι η διαθεσιμότητα του και πως είναι μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για να συνδυαστεί με έναν ή περισσότερους τρόπους χρηματοδότησης (τραπεζικό κεφάλαιο, venture capital κ.α.).  

Αναλυτικότερα, από τη στιγμή που προκηρυχτεί το πρόγραμμα η διαδικασία ξεκινά με την προετοιμασία του επενδυτικού φακέλου, κάτι για το οποίο απαιτείται η συλλογή προσφορών (προμηθευτές), η συλλογή δικαιολογητικών και η συγγραφή business plan (συντάσσεται από τον σύμβουλο).

 Ο χρόνος μεταξύ της εξαγγελίας κάθε προγράμματος μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρότασης είναι κατά κανόνα πολύ περιορισμένος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει έτοιμο ένα συνοπτικό business plan της σκοπούμενης επένδυσης το οποίο θα ολοκληρωθεί τροποποιημένο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος. Για τον λόγο αυτό και ο ρόλος του συμβούλου ΕΣΠΑ είναι εξαιρετικά κρίσιμος. 

 Ακολούθως, ο επενδυτικός φάκελος κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός των καταληκτικών ημερομηνιών που έχουν οριστεί από το πρόγραμμα. Στην επομένη φάση αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία και κατά περίπτωση εγκρίνεται ή απορρίπτεται. Εάν εγκριθεί ο επενδυτής αποφασίζει να δεχτεί την επιδότηση και υπογράφεται η σύμβαση.

 Οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτουν το 50% τουλάχιστον του απαιτούμενου για την επένδυση κεφαλαίου ή να μπορούν να το εξασφαλίσουν από τραπεζική χρηματοδότηση και η λογιστική τους εικόνα αν είναι εν λειτουργία να είναι καλή αν δε πρόκειται για νέα επιχείρηση να προκύπτει τόσο η σκοπιμότητα όσο και η βιωσιμότητά της από το business plan της. 

Για παράδειγμα, αν ένας επενδυτής καταθέτει επενδυτική πρόταση σε ένα πρόγραμμα που η επιδότηση ανέρχεται σε 50% του προϋπολογισμού, θα πρέπει είτε να βάλει ίδια συμμετοχή 25% και να βρει από τραπεζικό δανεισμό 25% ή να διαθέτει το 50% των χρημάτων ο ίδιος ή να μπορεί να το εξασφαλίσει από κάποιο πιστωτικό ίδρυμα ή από κάποιο επενδυτικό κεφάλαιο. 

Κατά τη φάση της υλοποίησης της επένδυσης ή του προγράμματος οι επενδυτές αφού έχουν υλοποιήσει τις δαπάνες που είχαν εντάξει στο επενδυτικό τους σχέδιο συγκεντρώνουν τα εξοφλημένα τιμολόγια των δαπανών (με την επιμέλεια του επενδυτικού τους συμβούλου) και τα καταθέτουν στην αρμόδια υπηρεσία για να συντάξει την έκθεση ελέγχου.

Εάν όλα πάνε καλά οι επενδυτές λαμβάνουν με την μορφή επιταγής ή με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό το ποσό της επιχορήγησης που τους αναλογεί σε μια ή δυο δόσεις. Σε κάποιες δε περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα για τους επενδυτές να λάβουν προκαταβολή έως και το 100% του ποσού της επιχορήγησης με έκδοση ισόποσης εγγυητικής πριν ξεκινήσουν να υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο. 

Αν και δεν υπάρχει υποχρέωση του επενδυτή να επιστρέψει το ποσό της επιδότησης υποχρεούται όμως να μην πουλήσει το εξοπλισμό που προμηθεύτηκε και να μην κλείσει την επιχείρηση του για ένα διάστημα 3-5 ετών ανάλογα με το πρόγραμμα επιχορήγησης.

Κ. Μίχαλος: Νέο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης μέσω ΕΣΠΑ

Κινητήριο δύναμη για ένα νέο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που δεν θα βασίζεται στην κατανάλωση αλλά στην παραγωγή ανταγωνιστικών εμπορεύσιμων προϊόντων στη διεθνή αγορά χαρακτηρίζει το νέο ΕΣΠΑ ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος. Στη συνέντευξή του στο CNN Insights εκτιμά ότι τα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί είναι στη θετική κατεύθυνση από πλευράς στόχευσης, αλλά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος και να μην θεωρηθεί πως το νέο πρόγραμμα είναι μια «μηχανή που μοιράζει χρήματα» ούτε «ως μηχανισμός ρευστότητας». Ανάμεσα στα λάθη του παρελθόντος σημειώνει την ατελείωτη γραφειοκρατία, την πολυπλοκότητα, τις χωρίς σχέδιο επιδοτήσεις και τις αποσπασματικές δράσεις. Ο κ. Μίχαλος προειδοποιεί για την ανάγκη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη της οικονομίας και αύξηση των θέσεων εργασίας. 

Ποιοι μπορούν να μετάσχουν

Η πρόσβαση στο ΕΣΠΑ είναι ανοικτή σχεδόν σε όλους, καθώς ατομικές επιχειρήσεις, νέοι επαγγελματίες ή ακόμη και ΟΤΑ, υπουργεία και ΔΕΚΟ έχουν πρόσβαση στους πόρους του. Ενδεικτικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς και μη τομείς της οικονομίας, νεοσύστατες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, νέοι επαγγελματίες, νέο επιχειρηματίες που αναπτύσσουν επιχειρήσεις έντασης γνώσης με διεθνή ορίζοντα παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας, venture capitals, Ταμεία Επιχειρηματικού Κινδύνου, συστάδες επιχειρηματικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων (clusters), ερευνητικά κέντρα εθνικής εμβέλειας, εργαστήρια ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, ερευνητές, δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, και πολλοί άλλοι είναι επιλέξιμοι ως επενδυτές. 

Ενδεικτικά, κατά τον πρώτο κύκλο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα χρηματοδοτήθηκαν επιχειρήσεις και φορείς που κατέθεσαν επιχειρηματικά σχέδια που συνέβαλαν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, στη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Στη βάση αυτή 50 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε project πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 72 εκατ. ευρώ σε δράσεις σχετικές με τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, 110 εκατ. ευρώ σε δράσεις σχετικές με την αναβάθμιση πολύ μικρών κα μικρών επιχειρήσεων και 90 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση τουριστικών µμικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ευρύτερα, στον τομέα του Περιβάλλοντος έχουν ενεργοποιηθεί μέσω ΕΣΠΑ από τους τελευταίους μήνες δράσεις συνολικού ύψους 660 εκατ. ευρώ, στον τομέα των Υποδομών έχουν ενεργοποιηθεί δράσεις συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ από τα μέσα του 2015 και έως το καλοκαίρι του 2016 έχουν υλοποιηθεί δράσεις κοινωφελούς εργασίας με 61.328 ωφελούμενους. Σταδιακά, μέχρι το τέλος του 2016, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετες παρεμβάσεις με στόχο την δημιουργία 91.000 νέων θέσεων εργασίας
Ακόμη, τα κοινοτικά κονδύλια θα χρηματοδοτήσουν με 15 εκατ. ευρώ τη δημιουργία 30 Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών που θα παρέχουν οικονομικές-νομικές συμβουλές και υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ενώ σύντομα θα προκηρυχθεί πρόγραμμα για Νέους Γεωργούς με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, που θα στηρίξει σημαντικές επενδύσεις στην περιφέρεια και των πρωτογενή τομέα. 
Ο αρμόδιος για το ΕΣΠΑ υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης αναφερόμενος προ ημερών στο ΕΣΠΑ 2014-2020 τόνισε πως η απορρόφηση των πόρων έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από ότι στο αντίστοιχο χρονικό σημείο της προηγούμενης περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013) και πως παρά τη δυσμενέστερη οικονομική συγκυρία το 2016 θα κλείσει με την απορρόφηση τουλάχιστον στο 7%! Στη σύγκριση δε με τα άλλα κράτη-μέλη, η Ελλάδα προηγείται, καθώς τα αιτήματα πληρωμών που έχει υποβάλει αντιστοιχούν στο 16,8% των συνολικών δαπανών που έχουν δηλώσει όλες οι χώρες της ΕΕ. 

Ευρύτερα, στον τομέα του Περιβάλλοντος έχουν ενεργοποιηθεί μέσω ΕΣΠΑ από τους τελευταίους μήνες δράσεις συνολικού ύψους 660 εκατ. ευρώ, στον τομέα των Υποδομών έχουν ενεργοποιηθεί δράσεις συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ από τα μέσα του 2015 και έως το καλοκαίρι του 2016 έχουν υλοποιηθεί δράσεις κοινωφελούς εργασίας με 61.328 ωφελούμενους. Σταδιακά, μέχρι το τέλος του 2016, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετες παρεμβάσεις με στόχο την δημιουργία 91.000 νέων θέσεων εργασίας.

Ακόμη, τα κοινοτικά κονδύλια θα χρηματοδοτήσουν με 15 εκατ. ευρώ τη δημιουργία 30 Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών που θα παρέχουν οικονομικές-νομικές συμβουλές και υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ενώ σύντομα θα προκηρυχθεί πρόγραμμα για Νέους Γεωργούς με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, που θα στηρίξει σημαντικές επενδύσεις στην περιφέρεια και των πρωτογενή τομέα.

Ο αρμόδιος για το ΕΣΠΑ υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης αναφερόμενος προ ημερών στο ΕΣΠΑ 2014-2020 τόνισε πως η απορρόφηση των πόρων έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από ότι στο αντίστοιχο χρονικό σημείο της προηγούμενης περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013) και πως παρά τη δυσμενέστερη οικονομική συγκυρία το 2016 θα κλείσει με την απορρόφηση τουλάχιστον στο 7%! Στη σύγκριση δε με τα άλλα κράτη-μέλη, η Ελλάδα προηγείται, καθώς τα αιτήματα πληρωμών που έχει υποβάλει αντιστοιχούν στο 16,8% των συνολικών δαπανών που έχουν δηλώσει όλες οι χώρες της ΕΕ. 

Κείμενο: Θανάσης Κουκάκης

Συνεντεύξεις: Ανδρέας Παναγόπουλος, Θανάσης Κουκάκης, Τάσος Οικονόμου, Κώστας Πλιάκος

Studio: Περικλής Χατζηνάκος

Μοντάζ: Κατερίνα Μέξη

Σκηνοθεσία: Σεραφείμ Ντούσιας

Επιμέλεια: Τάσος Οικονόμου

Οργάνωση παραγωγής: Ανδρέας Παναγόπουλος


Newsletter ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΗ
Όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο email σας. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies