ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 1,78 δισ. ευρώ στα έσοδα από ναυτιλία και τουρισμό στο 8μηνο

Αύξηση 1,78 δισ. ευρώ στα έσοδα από ναυτιλία και τουρισμό στο 8μηνο
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Πλεόνασμα 123 εκατ. ευρώ κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, έναντι ελλείμματος ύψους 211 εκατ. ευρώ στο ίδιο διάστημα του 2016, τροφοδοτούμενο από τις τουριστικές εισπράξεις και τα έσοδα από τη ναυτιλία.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στα 12,2 δισ. ευρώ, σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ υψηλότερα σε σχέση με το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016, είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,9% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 9,1%, ή κατά 880 εκατ. ευρώ, ανερχόμενες συνολικά σε 10,5 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών και συγκεκριμένα από τη ναυτιλία αυξήθηκαν σε ετήσια βάση στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 κατά 18,1%, ή κατά 900 εκατ. ευρώ, στα 5,8 δισ. ευρώ!

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 κατά 1,6 δισ. ευρώ στα 12,3 δισ. ευρώ είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων, καθώς το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασε μικρότερη αύξηση. Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,1% και 6,2% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα.

Το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 246 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά 2,7 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την πτώση (κατά 8 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, ενώ η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τον περιορισμό (κατά 3,8 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη μείωση (κατά 2 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την πτώση (κατά 13,9 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού ΤARGET) των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση (κατά 4,8 δισ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ