ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινοτικά κονδύλια και συγκράτηση δαπανών οδήγησαν σε πλεόνασμα 1,8 δισ. ευρώ

Κοινοτικά κονδύλια και συγκράτηση δαπανών οδήγησαν σε πλεόνασμα 1,8 δισ. ευρώ
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Τα έσοδα από τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η συγκράτηση των δαπανών στήριξαν τις δημοσιονομικές επιδόσεις τον Ιανουάριο, οδηγώντας σε πρωτογενές πλεόνασμα 1,8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,57 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 503 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος 839 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 1,85 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 722 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,01 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2018 ανήλθαν στα 3,176 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 215 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3,391 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,092 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 123 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για αποδιδόμενους πόρους κατά 52 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 206 εκατ. ευρώ. Έχουν δε καταβληθεί επιπλέον 67 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 19 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4,753 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 860 εκατ. ευρώ ή 22,1% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,148 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 361 εκατ. ευρώ ή 9,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

 • Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 117 εκατ. ευρώ ή 2621,3%Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 16 εκατ. ευρώ ή 3,5%.
 • Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 96 εκατ. ευρώ ή 41,8%
 • Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 193,2%.
 • Φόροι στην περιουσία κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,4%.
 • Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 71 εκατ. ευρώ ή 21,8%.
 • Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 23 εκατ. ευρώ ή 22,2%.
 • Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 50,3%.
 • Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 18 εκατ. ευρώ ή 8,0%.
 • Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 8,0%.
 • Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 31 εκατ. ευρώ ή 9,2%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 325 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 6 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (331 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 604 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 498 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 83 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 92 εκατ. ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ