Πρόστιμο 300.000 ευρώ στη Folli Follie από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πηγή: Facebook

Πρόστιμο 300.000 ευρώ στη Folli Follie επέβαλε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το γεγονός ότι η Διοίκηση της εταιρείας δεν παρείχε οικονομικά στοιχεία προς την Αρχή.

Το πρόστιμο έρχεται ένα σχεδόν μήνα μετά τις κυρώσεις ύψους 4 εκατ. ευρώ προς εννέα μέλη της Διοίκησης της εισηγμένης, μεταξύ των οποίων οι Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, Ζαχαρίας Μαντζαβίνος, Φραγκίσκος Γρατσώνης, Εμμανουήλ Ζαχαρίου, κ.α..

Να σημειωθεί πως τα εν λόγω πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και στα στελέχη της εταιρείας στις 2 Αυγούστου αφορούσαν σε χειραγώγηση της αγοράς καθώς δεν προσκόμισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ποσό ύψους 242,5 εκατ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στα ταμειακά διαθέσιμα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2017.

Σήμερα το πρόστιμο αφορά σε παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων, πέραν αυτών που σχετίζονται με τα ταμειακά διαθέσιμα και τα οποία αφορούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2017.

Ο Ν. 3556/2007 προβλέπει πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει πρόστιμο ύψους από 3.000 έως 500.000 ευρώ σε όποιον παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ή αρνείται ή παρακωλύει την παροχή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφοριών ή εγγράφων ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς πληροφορίες.

Διαβάστε επίσης
Δες τον κόσμο μέσα από το φακό του CNN Greece. Ακολούθησέ μας στο Instagram!