Με το «σταγονόμετρο» η χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων
Πηγή: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Το πρόβλημα χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων αποτυπώνουν στοιχεία που έδωσαν χθες στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ τον Οκτώβριο του 2018, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -1,4% από -1,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 974 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 628 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2018, ήταν αρνητική κατά 565 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 713 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -0,7% από -0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -0,6% από -0,3% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 341 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 573 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -1,3% από -2,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 223 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 140 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τον Οκτώβριο του 2018, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 116 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 4 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,9% από -1,5% τον προηγούμενο μήνα.

Το ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση στο σύνολο της ευρωζώνης, προκύπτει και από τα ευρήματα έρευνας που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area).

Από την έρευνα προκύπτει πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνέχισαν να επηρεάζονται έντονα από την έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση, με το 17% να το αναφέρει ως το πιο σημαντικό πρόβλημα. Ακολούθησαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ιταλία, που το 9% ανέφερε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ως το κύριο μέλημά τους.

Στην ίδια βάση, τα ποσοστά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανέφεραν δυσκολία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό μειώθηκε στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης, τα εμπόδια χρηματοδότησης παρέμειναν σχετικά μεγάλα στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία (και 10%) και κυρίως στην Ελλάδα (22%).

Η ζήτηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τραπεζικά δάνεια μειώθηκε στο 19%, από 23% στην προηγούμενη έρευνα και η ζήτηση για πιστώσεις ανήλθε στο 22%, από 28% αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην άνοδο του κόστους χρήματος και των προμηθειών.

Μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, στην Ιρλανδία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία και την Ελλάδα κατεγράφησαν υψηλότερα επιτόκια δανεισμού, ενώ το αντίθετο ίσχυσε για την Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία. Όσον αφορά στις αυξήσεις των λοιπών δαπανών χρηματοδότησης (επιβαρύνσεις, αμοιβές και προμήθειες), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις περισσότερες χώρες ανέφεραν κάποια συγκράτηση σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο έρευνας, εκτός από την Ελλάδα, όπου το σχετικό ποσοστό αυξήθηκε σε 37%, από 26%!

Να σημειωθεί πως η έρευνα της ΕΚΤ διεξήχθη μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου και 26 Οκτωβρίου 2018 και καλύπτει την περίοδο από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2018. Το συνολικό μέγεθος του δείγματος ήταν 11.020 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 10.033 (91%) είχαν λιγότερους από 250 εργαζομένους.

Διαβάστε επίσης