ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από εκτιμητές ακινήτων θα γίνεται η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

Από εκτιμητές ακινήτων θα γίνεται η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών
EUROKINISSI

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε χθες τροπολογία στη Βουλή με την οποία καθορίζει τη διαδικασία που θα ακολουθείται στο εξής για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Οι ιδιώτες εκτιμητές που προσέλαβε φέτος το υπουργείο Οικονομικών για να προσδιορίσουν τις τιμές ζώνης σε όλη τη χώρα απέδωσαν και αυτό εκτιμήθηκε.

Συγκεκριμένα, μέσα σε δύο μήνες είχαν δώσει τιμές για 10.000 περιοχές-ζώνες. Για το λόγο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να μονιμοποιήσει το ρόλο τους στον καθορισμό των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Έτσι, εφεξής για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών τιμών, το έργο της σύνταξης των απαιτούμενων εισηγήσεων προς τον υπουργό Οικονομικών, θα ανατίθεται στους ειδικούς εκτιμητές που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών και οι οποίοι διαθέτουν σημαντικά εχέγγυα γνώσης, πληροφόρησης, εμπειρίας και αμεροληψίας και δεσμεύονται από τον σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας του υπουργείου Οικονομικών. Οι εκτιμητές θα επιλέγονται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, με αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες.

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές θα προχωρούν με κάθε πρόσφορο μέσο στη διαμόρφωση επιστημονικά τεκμηριωμένης εισήγησης, προκειμένου να συμπληρώσουν το έγγραφο εκτίμησης. Αφού ολοκληρώσουν την απαραίτητη έρευνα και συγκεντρώσουν τα αντίστοιχα στοιχεία, οι εκτιμητές θα προχωρούν στην ψηφιοποίηση του συμπληρωμένου εγγράφου.

Οι εκτιμητές, θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ με τους κωδικούς τους Taxisnet και θα προχωρούν στη συμπλήρωση της εκτίμησής τους για την κάθε τιμή ζώνης, στο πρώτο προβλεπόμενο πεδίο δίπλα σε κάθε ζώνη, σε αριθμητική μορφή που θα αντιστοιχεί στη νομισματική μονάδα του ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ