ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρέθηκε να πληρώνει «ενοίκιο χρυσάφι» σε Άραβες

Πώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρέθηκε να πληρώνει «ενοίκιο χρυσάφι» σε Άραβες
EUROKINISSI

Υπέρογκα ποσά πληρώνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την 1η Ιανουαρίου 2019 για τη στέγαση της στο κτήριο επί των οδών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου στην Αθήνα, καθώς από την αρχή του χρόνου το χρηματικό ποσό που καταβάλει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ως αμοιβή χρήσης αυξήθηκε κατά 75%. Το CNN Greece αποκαλύπτει σήμερα το χρονικό της υπόθεσης, το οποίο είναι τέτοιο που εγείρει εύλογα ερωτήματα για τις ευθύνες της διοίκησης της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε κάθε περίπτωση ο ξεκάθαρα κερδισμένος είναι η εταιρεία αραβικών συμφερόντων ΑΔΕΞΑ, η οποία λάμβανε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 μηνιαίο μίσθωμα 46.856,46 ευρώ και πλέον λαμβάνει μηνιαίως αμοιβή χρήσης 82.000 ευρώ για την διάθεση ακριβώς του ίδιου ακινήτου!

Η υπόθεση εξελίχθηκε ουσιαστικά τους τελευταίους εννέα μήνες και το ιστορικό της είναι ενδεικτικό για το εύρος των ευθυνών, των παραλείψεων και των λαθών των στελεχών της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ενεπλάκησαν στις σχετικές αποφάσεις.

Όλα ξεκίνησαν πριν 13 χρόνια. Στις 17/04/2006 η ΑΔΕΞΑ, που έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της το πολυώροφο κτήριο, που βρίσκεται στην Αθήνα επί των οδών Σταδίου και Κολοκοτρώνη 1, μίσθωσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο όροφο, καθώς και μια αποθήκη υπογείου. Με σειρά συμβάσεων – τροποποιήσεων του ανωτέρω μισθωτηρίου συμβολαίου και τριετών παρατάσεων της διάρκειας της μίσθωσης, με το από 4.3.2015 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης – παράτασης της μίσθωσης, η ανωτέρω μίσθωση παρατάθηκε μέχρι την 30/4/2018 με μηνιαίο μίσθωμα 45.228 ευρώ (πλέον του χαρτοσήμου 3,6%).

Το μισθωτήριο συμβόλαιο που είχαν συνομολογήσει τότε οι δύο πλευρές ανέφερε πως ο μισθωτής μόλις λήξει η μίσθωση, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην εκμισθώτρια τη χρήση του μισθίου ελεύθερη χωρίς όχληση, διαφορετικά ευθύνεται για κάθε ζημία της εκμισθώτριας από τη μη έγκαιρη παράδοση του μισθίου. Εκτός δε από την παραπάνω αποζημίωση, σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο, ο μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος στην καταβολή ποινικής ρήτρας που συμφωνείται στο ποσό των 3.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης του μισθίου.

Τα 12 χρόνια πέρασαν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, φθάσαμε στις αρχές του 2018 και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν είχε τρέξει τις διαδικασίες για την εξεύρεση νέας στέγης. Αν και έπρεπε να παραδώσει το ακίνητο στην ΑΔΕΞΑ στις 30/4/2018, ωστόσο με την από 28/3/2018 επιστολή της, ενημέρωσε την αραβικών συμφερόντων εταιρεία ότι αδυνατεί να το παραδώσει και πως «δεν θα είναι έτοιμη να το εγκαταλείψει πριν την 31/12/2018».

Μάλιστα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 25 Μαΐου 2018 τη συνέχιση της καταβολής στην ΑΔΕΞΑ του ποσού του μισθώματος, πλέον όμως ως «αποζημίωσης χρήσης» και όχι ως ενοικίου. Η δε ΑΔΕΞΑ συμφώνησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το κτήριο μέχρι την 31/12/2018 και να καταβάλει το ποσό του μισθώματος ως αποζημίωση χρήσης.

Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξεκίνησε να ψάχνει νέα γραφεία συνολικού εμβαδού 4.200 τετραγωνικών μέτρων, αναφέροντας στις σχετικές προκηρύξεις πως το μηνιαίο μίσθωμα θα ανερχόταν έως τις 40.000 ευρώ, ήτοι ετησίως θα πλήρωνε ενοίκιο 480.000 ευρώ! Η Επιτροπή έτρεξε τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες και πλήθος ιδιοκτητών ακινήτων την πλημμύρησαν με προσφορές. Τελικώς, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία πήρε προβάδισμα ένα κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους στο οποίο παλαιότερα στεγαζόταν το εμπορικό κατάστημα Hondos. Το συγκεκριμένο κτήριο ανήκει στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, δηλαδή σε φορέα που σχετίζεται με την Κεφαλαιαγορά και στον οποίο προεδρεύει ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαράλαμπος Γκότσης.

Για μήνες έτρεχαν οι συζητήσεις προκειμένου να στεγαστεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο 8οροφο κτήριο, συνολικής επιφάνειας 6.892 τ.μ.. Αν και όλα έδειχναν πως η εποπτική Αρχή θα μεταφερόταν σε αυτό πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και ενώ είχαν υπογραφεί ακόμη και προσύμφωνα, ξαφνικά η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπαναχώρησε.

Στις 5/11/2018 και ενώ ακόμη Κεφαλαιαγορά και Συνεγγυητικό διαπραγματεύονταν την ενοικίαση του ακινήτου επί της οδού Ιπποκράτους, η ΑΔΕΞΑ κοινοποίησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξώδικη – δήλωση – όχληση με επιφύλαξη, με την οποία καλούσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αποδώσει το κτήριο επί των οδών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου την 31.12.2018 και να αποχωρήσει άμεσα από αυτό, σε διαφορετική δε περίπτωση θα έπρεπε να της καταβάλλει τη συμφωνημένη ποινική ρήτρα για όσο διάστημα παραμένει στο κτήριο και επιφυλασσόταν να ζητήσει κάθε περαιτέρω αποζημίωση.

Δεδομένου ότι οι συζητήσεις για τη μετεγκατάσταση στο ακίνητο της Ιπποκράτους όχι μόνον δεν τελεσφόρησαν, αλλά και τερματίσθηκαν – τους λόγους δεν τους γνωρίζουμε – η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήρθε σε επαφή με την ΑΔΕΞΑ και ζήτησε να παραμείνει στο κτήριο επί των οδών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, καταβάλλοντας ως αποζημίωση χρήσης το ποσό του μισθώματος (46.856 ευρώ). Όπως ήταν αναμενόμενο ΑΔΕΞΑ απάντησε αρνητικά. Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορούσε να κάνει χρήση του κτηρίου μέχρι το τέλος του 2019, μόνον εάν κατέβαλε ως αποζημίωση χρήσης το ποσό των 82.000 ευρώ μηνιαίως. Μάλιστα, έδωσε τη δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να κάνει χρήση του κτήρίου για άλλο ένα έτος, καταβάλλοντας για τους τρεις πρώτους μήνες του έτους 2020 το ποσό των 82.000 ευρώ και για τους υπόλοιπους μέχρι το τέλος του έτους 2020 το ποσό των 90.000 ευρώ.

Μη έχοντας άλλη επιλογή - καθώς δεν εκμεταλλεύτηκε το επτάμηνο που είχε για να μεταστεγασθεί εγκαίρως- το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 28 Ιανουαρίου 2019 την καταβολή στην ΑΔΕΞΑ του ποσού των 82.000 ευρώ σε μηνιαία βάση, ως αποζημίωση χρήσης για όλο το διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Για να το κάνει αυτό επικαλέσθηκε Γνωμοδοτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκε στις 27/11/2018 - ένα μήνα πριν λήξει η διορία- και το οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «Εν κατακλείδι, άποψή μας είναι, να συνεχιστεί η καταβολή του υφιστάμενου μισθώματος ως αποζημίωση χρήσης. Περαιτέρω και προς αποφυγή ενεργοποίησης της ποινικής ρήτρας μετά την 31/12/2018, η οποία θα αύξανε το συνολικό ποσό σε 151.856,46 (46.856,46 + 105.000) μηνιαίως, θα ήταν δυνατή μία επαναδιαπραγμάτευση της μέχρι σήμερα καταβαλλόμενης αποζημίωσης χρήσης με την ΑΔΕΞΑ, στο πλαίσιο κάλυψης διαφυγόντων κερδών αυτής, ώστε το σύνολο του καταβαλλόμενου ποσού μηνιαίως να μην υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ, σε συνέχεια και της σχετικής νέας πρότασης που έχει υποβάλει η ΑΔΕΞΑ. Η εν λόγω πρόταση κρίνεται σε κάθε περίπτωση συμφερότερη από οικονομικής άποψης (κατά 68.976,48 ευρώ μηνιαίως) και άποψή μας είναι πως ως τέτοια θα πρέπει να αξιολογηθεί, στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος και υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων συνθηκών, δεδομένου πως δεν είναι πρακτικά δυνατή η άμεση μεταστέγαση (μέχρι 31/12/2018) της Επιτροπής στο νέο κτήριο».

Στις 4 Φεβρουαρίου 2019 ο Νίκος Τρουλλινός, ο Α΄ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπέγραψε το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό με την ΑΔΕΞΑ με το οποίο προσδιορίσθηκε στα 82.000 ευρώ το μηναίο ενοίκιο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τις 31 Μαρτίου 2020 και στα 90.000 ευρώ για το διάστημα από την 1η Απριλίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το γεγονός πως σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταβάλει μηνιαίως ως αμοιβή χρήσης 82.000 ευρώ για να στεγάζεται στα ίδια γραφεία στα οποία στεγαζόταν με ενοίκιο 46.856,46 ευρώ ,είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί και σίγουρα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Ο λόγος είναι προφανής. Η εποπτική Αρχή θα επιβαρυνθεί το 2019 με το ποσό των 984.000 ευρώ για τις στεγαστικές της ανάγκες, όταν το 2018 επιβαρύνθηκε με 562.277 ευρώ και όταν η ίδια είχε προγραμματίσει πως θα κατέβαλε για τη στέγαση της στο νέο χώρο, ποσό έως 480.000 ευρώ!

Τι απαντά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Απάντηση στο δημοσίευμα του CNN Greece έδωσε με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιρρίπτοντας εμμέσως ευθύνες σε άλλους φορείς για τις καθυστερήσεις στη μεταστέγασή της. Η σχετική ανακοίνωση σημειώνει τα εξής:

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξεκίνησε από πολύ νωρίς τη διαδικασία για τη μεταστέγασή της, με πρώτη προσπάθεια αυτή της εξεύρεσης ενός ελεύθερου και κατάλληλου δημοσίου κτιρίου.

Απευθύνθηκε στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το κτίριο επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο οποίο στεγαζόταν το πρώην ΤΣΜΕΔΕ (Νοέμβριος 2017), χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια ετοιμάσθηκε και προκηρύχθηκε διαγωνισμός για εξεύρεση κτηρίου, ο οποίος κατακυρώθηκε στο ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ, που ήταν ο μοναδικός ενδιαφερόμενος που κατέθεσε προσφορά. Μετά την κατακύρωση, υπεγράφη μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ συμφωνητικό, υπό την προϋπόθεση ότι το κτίριο θα έχει αδειοδοτηθεί από την πολεοδομία για χρήση γραφείων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο διάστημα αυτό ζήτησε και έλαβε προσωρινή μελέτη για την προβλεπόμενη δαπάνη μετεγκατάστασής της στο νέο κτίριο, η οποία δαπάνη θα ξεπερνούσε το ποσό του 1.000.000 ευρώ και για το λόγο αυτό το συγκεκριμένο έργο θα έπρεπε να ενταχθεί στην κατηγορία των δημοσίων έργων, με προοπτική αποπεράτωσης, λόγω των διαδικασιών για τα δημόσια έργα, σχεδόν τα 2,5 έτη.

Η υπόθεση της μίσθωσης του νέου κτιρίου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τονίζεται ότι το μίσθωμα που κατέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το κτήριο που ήδη στεγάζεται, ανερχόταν στο ποσό των 115.000 ευρώ για την προ κρίσης περίοδο, ενώ δια νόμου, στο πέρασμα των ετών, μειώθηκε στο ποσό των 46.000 ευρώ.

Μετά τη λήξη της μισθωτικής σχέσης για το κτήριο που στεγάζεται σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αυτή καταβάλλει πλέον στους ιδιοκτήτες του κτηρίου αποζημίωση χρήσης, το ποσό της οποίας διαμορφώνεται ελεύθερα, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε στο πλαίσιο της περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου νομοθεσίας, να αντιμετωπίσει το ταχύτερο δυνατόν το πρόβλημα στέγασης της Αρχής».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ