ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα υψηλότερα επίπεδα δεκαετίας εκτινάχθηκαν οι εισαγωγές το 2018 – Ανήλθαν σε 54,8 δισ. ευρώ

Στα υψηλότερα επίπεδα δεκαετίας εκτινάχθηκαν οι εισαγωγές το 2018 – Ανήλθαν σε 54,8 δισ. ευρώ
Eurokinissi/ΤΡΥΨΑΝΗ ΦΑΝΗ

Η αύξηση των τουριστικών εισπράξεων το 2018 και των εσόδων από τη ναυτιλία δεν ήταν ικανή να μειώσει τις πιέσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καθώς οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 54,8 δισ. ευρώ, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008.

Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ως «καμπανάκι» για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς καταδεικνύει πως τα διαθρωτικά προβλήματα παραμένουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ, στα 22,4 δισ. ευρώ, παρά τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των εξαγωγών, καθώς επιταχύνθηκαν και οι εισαγωγές σε σχέση με το 2017 (σε τρέχουσες τιμές). Σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 10,3%) και διαμορφώθηκαν στα 32,3 εκατ. ευρώ! Ωστόσο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,2%) και διαμορφώθηκαν στα 54,8 δισ. ευρώ, 7 δισ. ευρώ μεγαλύτερες σε σχέση με το 2017!

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το μεγαλύτερο ύψος εισαγωγών από το 2008, όταν και οι εισαγωγές είχαν ανέλθει στα 63,8 δισ. ευρώ. Αν και το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών επιδεινώθηκε, ωστόσο από μόνο του δεν ήταν ικανό να ανασχέσεις τις πιέσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν το 2018 στα 16,1 δισ. ευρώ, από 14,6 δισ. ευρώ το 2017.

Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 10,8% και 10,1% αντίστοιχα. Άνοδο κατά 14,9% σημείωσαν το 2018 οι εισπράξεις από τις ναυτιλιακές μεταφορές. Συγκεκριμένα το ναυτιλιακό συνάλλαγμα ανήλθε το 2018 στα 16,6 δισ. ευρώ, από 14,4 δισ. ευρώ το 2017. Το 2018 το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Για το 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 4,9 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,2 δισ. ευρώ το 2017. Το 2018, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού – οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν ξένες άμεσες επενδύσεις – κατέγραψαν αύξηση κατά 753 εκατ. ευρώ και 3,6 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 1,5 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε σχεδόν κατά το ήμισυ από τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 1,5 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση (κατά 3,3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων Στο τέλος του 2018, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας σημείωσαν μικρή αύξηση σε σχέση με το επίπεδο που είχαν διαμορφωθεί στο τέλος του 2017 (6,6 δισ. ευρώ, έναντι 6,5 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω μεταβολών στην αποτίμησή τους.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ