ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έπαθλα 3 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του «brain drain»

Έπαθλα 3 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του «brain drain»
OECD

Στο πλαίσιο της πολιτικής «Μένω Ελλάδα — Επιστρέφω Ελλάδα — Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης», που στόχο έχει την αντιμετώπιση του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) στο εξωτερικό, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θεσπίζει θεσμό χρηματικών επάθλων για την επιβράβευση αφενός δικτύων επιστημονικού-ερευνητικού δυναμικού στα οποία συμμετέχουν και Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής πολίτες που διαμένουν εκτός της χώρας και αφετέρου συνεργατικών πρωτοβουλιών για παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας που περιλαμβάνουν Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής επιστήμονες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Ο νέος θεσμός έχει ως στόχο την ενθάρρυνση και ανάδειξη των συνεργασιών αυτών και αναμένεται να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά ως προς την αύξηση των συμμετοχών σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα, στη δημιουργία επιχειρηματικών προϊόντων, στην επιστημονική ικανότητα και ευημερία των μελών των συνεργασιών, στην καταπολέμηση της διαρροής καταρτισμένων επιστημόνων από τη χώρα και γενικότερα στην οικονομική πρόοδο της.

Τα χρηματικά έπαθλα θα χορηγούνται κατόπιν αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων από ειδική επιτροπή. Επιλέξιμοι για τα έπαθλα θα είναι:

  • Διακρατικά δίκτυα επιστημονικής-ερευνητικής συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι είτε ελληνικής καταγωγής είτε πολίτες της ΕΕ ή τρίτων χωρών που είχαν μόνιμη κατοικία την Ελλάδα επί τουλάχιστον τρία έτη, και οι οποίοι διαμένουν και απασχολούνται στη χώρα που εκπροσωπούν για τουλάχιστον ένα έτος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας. Σε κάθε δίκτυο Θα πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον δύο χώρες, εκ των οποίων μία υποχρεωτικά είναι η Ελλάδα.
  • Προτάσεις επιχειρηματικών συνεργασιών που αφορούν στην παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας στην Ελλάδα, και στις οποίες συμμετέχουν κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι είτε ελληνικής καταγωγής είτε πολίτες της ΕΕ ή τρίτων χωρών που είχαν μόνιμη κατοικία την Ελλάδα επί τουλάχιστον τρία έτη, και οι οποίοι διαμένουν και απασχολούνται στο εξωτερικά για τουλάχιστον ένα έτος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας.

Τα χρηματικά έπαθλα δεν θα κατάσχονται, δεν θα υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν θα συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η χρηματοδότηση του συνολικού διανεμόμενου χρηματικού ποσού που πραγματοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα ανέρχεται έως τα 3 εκατ. ευρώ.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ