ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δημοσιονομική βόμβα» για το ΔΝΤ οι δικαστικές αποφάσεις για τα αναδρομικά

«Δημοσιονομική βόμβα» για το ΔΝΤ οι δικαστικές αποφάσεις για τα αναδρομικά
CNN Greece

Ως «δημοσιονομική απειλή» που θα μπορούσε να επιφέρει εφάπαξ επιβάρυνση 9,5 δισ. ευρώ για τον ελληνικό προϋπολογισμό και επιβαρύνσεις ύψους 0,75% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση για πολλά χρόνια, περιγράφει τις δικαστικές αποφάσεις για τις αναδρομικές διεκδικήσεις μισθών και συντάξεων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην έκθεσή του για την μεταπρογραμματική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, στέκεται στο γεγονός πως οι εν λόγω αποφάσεις ανατρέπουν μεταρρυθμίσεις όπως η ασφαλιστική μεταρρύθμιση και οι προσαρμογές στο μισθολογικό καθεστώς του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, ανατρέποντας μεταρρυθμίσεις, έχουν επιβάλει επιλεγμένες αναδρομικές πληρωμές που σχετίζονται με περικοπές μισθών και συντάξεων. «Αυτό αποτελεί μέρος ενός κύματος περιπτώσεων που αμφισβητούν τις μεταρρυθμίσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν», τονίζεται στην έκθεση του Ταμείου.

Όπως αναφέρεται, οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις είτε αφορούν στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είτε σε αποφάσεις δικαστηρίων χαμηλότερης βαθμίδας (πρωτοβάθμιων δικαστηρίων) έχουν δημιουργήσει αυξημένους δημοσιονομικούς κινδύνους. «Οι αναδρομικές πληρωμές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές εφάπαξ επιπτώσεις ύψους περίπου 9,5 δισ. ευρώ και επιπροσθέτως 0,75% του ΑΕΠ ετησίως επί των μελλοντικών δαπανών του προϋπολογισμού», σημειώνεται στην έκθεση.

Ενδεικτικά το ΔΝΤ τονίζει πως το 2018 μια «απρόσφορη» δικαστική απόφαση που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των μισθών που επιβλήθηκαν το 2012 σε δημοσίους υπαλλήλους προκάλεσε επιβάρυνση πάνω από 0,4% του ΑΕΠ στον προϋπολογισμό. «Αν μελλοντικές δικαστικές αποφάσεις (μερικές από τις οποίες βρίσκονται υπό έκδοση) επεκταθούν και σε άλλες μεταρρυθμίσεις στις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν τα ίδια επιχειρήματα, οι εφάπαξ δαπάνες θα μπορούσαν να είναι σημαντικές», προειδοποιεί το ΔΝΤ.

Στο σημείο αυτό το Ταμείο τονίζει πως ενώ ο αριθμός των συνταξιούχων που είναι επιλέξιμοι για αναδρομικές αποζημιώσεις βάσει της απόφασης του Συμβουλίου του Κράτους του 2015 είναι περιορισμένος, οι συνεχιζόμενες δικαστικές προκλήσεις της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του 2012, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταβολή αναδρομικών έως 6,4 δισ. ευρώ. Προσθέτει δε πως πιθανές δικαστικές αποφάσεις σχετικές με την κατάργηση των επιδομάτων διακοπών στο δημόσιο τομέα θα μπορούσαν να προσθέσουν άλλα 2,6 δισ. ευρώ.

«Οι μελλοντικοί προϋπολογισμοί θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν με πρόσθετες ετήσιες δαπάνες ύψους περίπου 0,75% του ΑΕΠ. Με βάση τις γνωστές περιπτώσεις, η αντιστροφή των περικοπών των μισθών του δημόσιου τομέα θα μπορούσε να συνεπάγεται επιπρόσθετες ετήσιες δαπάνες ύψους περίπου 0,25% του ΑΕΠ», αναφέρει το ΔΝΤ.

Στο σημείο αυτό το Ταμείο αμφισβητεί τα αντισταθμιστικά μέτρα που έχει παρουσιάσει η Ελλάδα. «Έχουν προταθεί αρκετά δημοσιονομικά μέτρα από τις αρχές, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,6% του ΑΕΠ, τα οποία όμως δεν αντικατοπτρίζονται ακόμη στις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Οι αβεβαιότητες γύρω από αυτές τις εκτιμήσεις είναι μεγάλες και μια συνολική εκτίμηση είναι δύσκολη», σημειώνεται στην έκθεση του Ταμείου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ