ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το εθνικό σχέδιο της Ελλάδος για την ενέργεια και το κλίμα

Το εθνικό σχέδιο της Ελλάδος για την ενέργεια και το κλίμα
TAP

Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που πρόκειται να εγκριθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε μια επισκόπηση των επενδυτικών αναγκών της έως το 2030 για τις διάφορες διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η ενεργειακή απόδοση, η ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν. Οι πληροφορίες που θα παρέχονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα θα συμβάλουν περαιτέρω στον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί πως η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος, τόσο για το φυσικό αέριο όσο και για την ηλεκτρική ενέργεια, ωστόσο, για να το επιτύχει είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν μεγάλα έργα υποδομής με τις γειτονικές χώρες.

Ο αγωγός διασύνδεσης φυσικού αερίου με τη Βουλγαρία (IGB) θα συνδέσει τις αγορές της περιοχής με πρόσθετες πηγές φυσικού αερίου, ιδίως με το φυσικό αέριο της Κασπίας Θάλασσας μέσω του αγωγού TAP (Trans-Adriatic Pipeline), ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία σύντομα.

Παράλληλα, σημαντικά έργα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία ενδέχεται να αναπτυχθούν ως έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), όπως η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας και ο ευρασιατικός διασυνδετήριος αγωγός (EuroAsia Interconnector), θα συμβάλουν στην επίλυση μειζόνων ενεργειακών ζητημάτων, όπως τα χαμηλά επίπεδα διασυνδεσιμότητας και η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, καθώς και στην περαιτέρω ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Άλλα συναφή κοινά έργα είναι ο αγωγός φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη και το αντλησοταμιευτικό έργο στην Αμφιλοχία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω έργα κοινού ενδιαφέροντος είναι επιλέξιμα για να αιτηθούν (ή έχουν ήδη λάβει) επιχορηγήσεις για μελέτες ή εργασίες μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ