Στα 2,2 δισ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο τέλος Φεβρουαρίου
Πηγή: EUROKINISSI/ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ

Σε 2,2 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, αυξημένο κατά 79 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018. Αυτό οφείλεται στο ότι η βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων αντιστάθμισε μερικώς την επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε στα 2,9 δισ. ευρώ λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων παρουσίασε μικρή βελτίωση. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,9% σε τρέχουσες τιμές, αλλά μειώθηκαν οριακά (-0,1%) σε σταθερές τιμές, ενώ ειδικότερα οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν ταχύτερα από το σύνολο, κατά 7,7% σε τρέχουσες τιμές (9,2% σε σταθερές τιμές). Οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 5,4% σε τρέχουσες τιμές (4,1% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 άνοδο στα 954 εκατ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές αυξήθηκαν κατά 11,5%, στα 2,6 δισ. ευρώ. Οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν στα 441 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 7% και 41,1% αντίστοιχα.

Τέλος, η βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται στη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη ενώ η επιδείνωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων σημειώθηκε αύξηση κατά 497 εκατ. ευρώ των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα).

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε μείωση των απαιτήσεων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της μείωσης (κατά 1,6 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 3,2 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,1 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών και επιχειρήσεων) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 4,9 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εσωτερικό (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Διαβάστε επίσης