ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουριστικές εισπράξεις 16 δισ. ευρώ στο 9μηνο 2019

Τουριστικές εισπράξεις 16 δισ. ευρώ στο 9μηνο 2019
ΙΝΤΙΜΕ/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Οι αυξημένες εισπράξεις από τον τουρισμό και την ναυτιλία στήριξαν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 9μηνο ήταν σχεδόν ισοσκελισμένο, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 είχε καταγραφεί έλλειμμα 1,4 δις. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, που υπεραντιστάθμισαν την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Η άνοδος του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτες τιμές. Σημειώνεται ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές αγαθών έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018 κυρίως λόγω της μείωσης των εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων. Ωστόσο, οι εξαγωγές εκτός καυσίμων κατέγραψαν άνοδο κατά 4,6% σε τρέχουσες τιμές (5,0% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,3% σε τρέχουσες τιμές (5,2% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες ανήλθαν στα 16 δις. ευρώ από 14,1 δις. ευρώ στο 9μηνο του 2018 και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 14% και 3,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Επίσης, οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 5,5% στα 12,8 δις. ευρώ από 12,1 δις ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018

Στο 9μηνο 2019 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρουσίασε αύξηση (κατά 48 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2018. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 190 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,2 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 273 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις τους έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 2,6 δις. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση (κατά 24,5 δις. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 4 δις. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή (3,9 δις. ευρώ) που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση (κατά 3,5 δις. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση (κατά 20,7 δις. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ